پیام اتاق

انجام حواله ارزی برای شرکت های تولیدی تا سقف ۵ میلیون یورو امکان پذیر شد

بانک مرکزی طی دستورالعمل شماره 81538 مورخ 97.3.10 انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا برای شرکت‌های تولیدی را در صورت تأييد وزارت‌خانه مربوطه تا سقف 5 ميليون يورو يا معادل آن به ساير ارزها با رعايت ساير ضوابط و مقررات بلامانع اعلام کرد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست جدید ارزی، اخذ پيش دريافت ريالی بابت گشايش اعتبار اسنادی (موضوع بند 1‏-3 از قسمت "الف" بخش اول مجموعه مقررات ارزی) برای شرکت‌های تولیدی در صورت تأييد وزارت‌خانه مربوطه حداکثر تا سقف 20 درصد مجاز است.بديهی است مبالغ کمتر از این سقف با توافق بانک عامل و متقاضی میسر است. ضمناً بهره‌گیری از مفاد این دستورالعمل تا تاریخ 30‏/8‏/1397 امکان پذیر خواهد بود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان

خدمات اتاق

کارت بازرگانی چیست ؟
کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی اجازه میدهد که به امر واردات و صادرات کالا بصورت تجاری اقدام نماید این مجوز از سوی اتاقهای بازرگانی و تعاون صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد.
تذکر ۱ - اشخاصی که دارای کارت بازرگانی می باشند عضویت اتاق بازرگانی را نیز دارند و می توانند از مزایای عضویت در اتاق و خدمات آن استفاده نمایند.
تذکر۲- کلیه اشخاص و شرکتهایی که دارای پروانه بهره برداری، کارت شناسائی کارگاه و یا گواهی فعالیت صنعتی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی را دارا باشند می توانند درخواست صدور و یا تمدید کارت بازرگانی با اعتبار بیش از یکسال تا پنج سال را نمایند .

کارت عضویت چیست ؟
برای اشخاصی که قصد واردات و یا صادرات کالا ندارند و جهت بهره مندی از خدمات اتاق بازرگانی، عضو اتاق می شوند کارت عضویت صادر می شود.

آیا می دانید واگذاری کارت بازرگانی به دیگران باعث وارد شدن چه زیانهایی به شما می شود؟

۱-  تبصره ۴ ذیل بند ۳ ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات :
•  دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان
آن به غیر برای استفاده از مزایای کارت بازرگانی را ندارند .
۲-  بند ۶ ماده ۱۰ آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات :
• در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند راساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید