english farsi
دوشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷


نهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شناسه خبر:185
سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۷:۱۵
چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

بسمه تعالی

صورتجلسه

نهمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی

بر اساس دعوتنامه شماره …/۹۳/ص مورخ ۰۰/۰۰/۹۳ اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان به عنوان دبیرخانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی نهمین جلسه شورا روز سه شنبه مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۳ در محل اتاق زنجان برگزار و ضمن طرح موضوعات مهم روز ، در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

الف – موضوعات مهم روز :

دیدگاه های ناظر به توسعه استان به روایت جناب آقای انصاری استاندار محترم زنجان و رئیس شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی در انطباق با مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری به استان زنجان. ( مطالب منسوب به استاندار محترم بصورت نقل به مضمون تهیه شده و ممکن است با مقصود و روح بیانات جناب آقای انصاری فاصله داشته باشد.)

 • در حالی که بخش خصوصی می تواند و باید محور توسعه استان باشد ، چرا بخش خصوصی نمی تواند نقش متناسب در توسعه استان را ایفا نماید؟
 • رویکرد استان در سفر هیات محترم دولت به زنجان ، رفع مشکلات طرح های عملیاتی شده و کسب امتیازات موثر از دولت بود.
 • الویت ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان و تحصیل کردگان از رهگذر زمینه سازی شکل گیری بنگاه های کوچک مبتنی بر محورهای توسعه جدید.
 • طبق برسی های به عمل آمده ، بخش کشاورزی پاسخگوی ایجاد فرصت های شغلی جدید و جذب بیکاران نیست ، سیاست استان در این بخش غنی سازی شغلی ، از رهگذر افزایش درآمد شاغلین موجود بخش می باشد.
 • برای جذب بیکاران ، از فرصت های شغلی در زیر بخش صنایع معدنی ، بطور کامل بهره برداری شده و با توجه به ملاحظات مربوطه ، ظرفیت جدید شغلی در صنایع معدنی قابل تصور نیست.
 • در رشته های تحصیلی برق ، الکترونیک و IT ، استان زنجان بالغ بر هشت هزار نفر فارغ التحصیل دارد. ایجاد فرصت های شغلی مناسب و جدید برای این قبیل از فارغ التحصیلان ، از دغدغه های مهم استان می باشد.
 • افزایش سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور از دغدغه ها و اهداف مهم استان زنجان است. دستیابی به این هدف بزرگ ، از رهگذر استقبال از فعالیت های ثروت آفرین میسر می باشد.
 • نقش محورهای جدید توسعه در ثروت آفرینی از یک سو و استقبال دولت از محور های جدید از سوی دیگر ، جستجوی محورهای جدید توسعه را در کانون توجه دست اندر کاران توسعه استان قرار داد.
 • برق ، الکترونیک و IT و مرکز لجستیک از محورهای جدید پیشنهادی در توسعه استان بودند که ریاست محترم جمهوری ضمن استقبال ، به عنوان مصوبات هیات دولت به شرح زیر از آنها یاد نمودند.
 • زنجان قطب برق ، الکترونیک و IT در کشور
 • زنجان مرکز آمادی و پشتیبانی با نقش منطقه ای و ملی
 • محور برق الکترونیک و IT
 • سرمایه گذاری در زیر ساخت های این محور به عهده دولت است و ارائه خدمات در این بخش ها با بهره گیری از سرمایه گذاری های متعارف و تشکیل بنگاه های کوچک مقیاس میسر می باشد.
 • برای پیگیری این محور ، در تهران کارگروهی تشکیل شده و اجرائی شدن این محور را با جدیت دنبال می نماید. برای راهبری این محور و همراهی با اقدامات مرکز ، در استان نیز کارگروهی تشکیل شده است. از بخش خصوصی هم برای حضور در کارگروه استانی دعوت خواهد شد.
 • پس از اجرای زیر ساخت ها از سوی دولت ، بخش خصوصی با راه اندازی فعالیت های کوچک و متوسط مقیاس در گستره وسیع فعالیت خواهد نمود.
 • تاسیس شهرک IT ، از اقدامات اساسی در راستای پیشبرد این محور می باشد. در این راستا استان زنجان نقش پایلوت دولت الکترونیک را ایفا خواهد نمود.
 • در این راستا فضای مجازی غالب شده و از این رهگذر مشاغل زیادی تولید خواهد شد.
 • محور مرکز آمادی و پشتیبانی با نقش منطقه ای و ملی
 • مرکز آمادی و پشتیبانی ( مرکز لجستیک ) یکی از پردرآمدترین حوزه های حمل و نقل است که با اشتغالزائی قابل توجهی همراه است.
 • گسترش انبارداری بصورت صنعتی و تجاری از مهمترین تبعات شکل گیری مرکز لجستیک در زنجان می باشد.
 • با شکل گیری این مرکز ، هزینه های حمل و نقل در مقیاس منطقه ای و ملی ، با کاهش قابل ملاحظه ای مواجه خواهد شد و کاهش هزینه های حمل و نقل به استواری پایه های این مرکز و گسترش آن کمک خواهد نمود.
 • ایده شکل گیری مراکز آمادی در کشور ، در سال ۱۳۷۲ یکبار مطرح شد و مقرر گردید تاسیس چهار مرکز آمادی در دستور کار قرار گیرد.زنجان به لحاظ موقعیت جغرافیائی ، به عنوان یکی از مراکز آمادی ، در سطح ملی ، پذیرفته شده بود.
 • اجرای مرکز آمادی و پشتیبانی در زمره طرح های سرمایه گذاری است که بخش خصوصی می تواند در اجرای آن بصورت گسترده ظاهر شود.
 • محورهای برق ، الکترونیک و IT و مرکز آمادی و پشتیبانی با نقش های منطقه ای و ملی ، عرصه بزرگی برای حضور بخش خصوصی می باشد. انتظار می رود ، بخش غیر دولتی با سرمایه گذاری در این محورها ، حضور گسترده تری در اقتصاد استان داشته باشد و ازین رهگذر به شکل گیری محورهای جدید در توسعه استان زنجان دامن بزند.
 • محورهای جدید در توسعه استان ، از رویکردهای مهم در جهت گیری نقش منطقه ویژه اقتصادی در فعالیت های استان زنجان می باشد. زون بندی منطقه ویژه اقتصادی به شدت از این دو محور تاثیر می پذیرد.
 • بازبینی در رویکردهای معرفی شهر و استان زنجان
 • امروزه شهرها و مناطق را نه از رهگذزر پتانسیل ها ، بلکه با رویکرد بنگاه اقتصادی معرفی می نمایند. مهمترین کار بنگاه اقتصادی ، بازاریابی است. بنابر این باید برای شهر و استان زنجان بازاریابی شود.
 • هر شهر و منطقه ای دارای برند است ( الهام بخشی برند شهر بارسلونا است ، شهر ۲۴ ساعته برند شهر کپنهاک است ، … ) ، برند شهر و استان زنجان چیست؟ دنبال برند سازی برای شهر و استان زنجان باشیم. با نگاه دراز مدت می توانیم برای شهر و استان زنجان برند سازی و بازاریابی کنیم.
 • در کارگروه استانی پیگیری مصوبات برای اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون وظیفه و نقش تعیین خوهد شد.
 • شرکت های ایران ترانسفو ، پارس سویچ و شرکت های سیم و کابل می توانند از پیامدهای معرفی استان زنجان به عنوان قطب برق ، الکترونیک و IT و فرصت های جدیدی که پیش روست ، بهره برداری نموده و به فعالیت های شرکت ها ، حیاتی نو ببخشند.
 • در پیشبرد رشد و توسعه در استان زنجان رعایت ملاحظات زیست محیطی همواره مورد تاکید و اهتمام خواهد بود.
 • محورهای برق ، الکترونیک و IT و مرکز آمادی و پشتیبانی از بدون آلاینده ترین بخش های صنعتی و خدماتی هستند.

ب- تصمیمات متخذه :

قسمت اول : پیگیری تصمیمات متخذه در جلسه هفتم و هشتم شورا

بدلیل ضیق وقت ، تصمیمات متخذه در جلسات هفتم ، هشتم و نهم شورا ، تواما در جلسه دهم مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

قسمت دوم : جلسه نهم شورا ( مصوبات )

 • مقرر گردید در تعیین دستورات آتی جلسات شورا ، مسائل استانی ( ترجیحا با راهکارهای استانی ) ، در قالب موضوعات مطروحه از الویت نخست برخودار باشند.
 • مقرر گردید اعضای شورا با رعایت بند ۱ ، نسبت به ارسال دستورات پیشنهادی به دبیرخانه شورا اهتمام نمایند.

 

 

 

نویسنده:

بازدید: 826 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۷:۰۳

یک پاسخ به “نهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی”

 1. مصوبات گفت:

  […] نهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی […]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان است.