english farsi
دوشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷


پنجمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شناسه خبر:177
سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۷:۰۷
چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

بسمه تعالی
صورتجلسه
پنجمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی

بر اساس دعوتنامه شماره ۱۱۳/۹۳/ص مورخ ۳۱/۰۲/۹۳ اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان به عنوان دبیرخانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی پنجمین جلسه شورا روز چهارشنبه مورخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۳ در محل اتاق زنجان برگزار و ضمن طرح موضوعات مهم روز ، در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.
الف – موضوعات مهم روز :
۱- روند تحولات اقتصادی در مسیر توسعه
از سال های ۱۹۳۰ تا ۱۹۸۰: دولت عامل توسعه
از میانه سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۰: خصوصی سازی و ترویج سرمایه گذاری خارجی
از سال ۲۰۰۰ به بعد: بهبود محیط کسب و کار
۲- خصوصی سازی در ایران
کاهش تصدی گری دولت
به حاشیه رفتن بخش خصوصی
قدرتمند شدن حکومت

۳- شاخص های انجام کسب و کار و رتبه ایران درپنج سال متوالی ۲۰۱۰-۲۰۱۴
شرح ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۳
شاخص سهولت فضای کسب و کار ۱۳۷ ۱۲۹ ۱۴۴ ۱۴۵
۱ شروع کسب و کار ۴۸ ۴۲ ۵۳ ۸۷
۲ اخذ مجوزهای ساخت ۱۴۱ ۱۴۳ ۱۶۴ ۱۶۶
۳ دسترسی به انرژی الکتریکی – – ۱۶۲ ۱۶۳
۴ ثبت دارایی ها ۱۵۳ ۱۵۶ ۱۶۳ ۱۶۵
۵ اخذ اعتبارات ۱۱۳ ۸۹ ۹۸ ۸۳
۶ حمایت از سرمایه گذاران ۱۶۵ ۱۶۷ ۱۶۶ ۱۵۰
۷ پرداخت مالیات ها ۱۱۷ ۱۱۵ ۱۲۶ ۱۲۹
۸ تجارت فرامرزی ۱۳۴ ۱۳۱ ۱۳۸ ۱۴۳
۹ اجرای قرارداد ها ۵۳ ۴۹ ۵۰ ۵۳
۱۰ ورشکستگی ۱۰۹ ۱۱۱ ۱۱۸ ۱۲۶
۴- آمار تورم

ب- تصمیمات متخذه :
قسمت اول : پیگیری تصمیمات متخذه در جلسه چهارم شورا
 بانک های استان مطابق مصوبه بانک مرکزی ملزم به گشایش اعتبار با ۳۰% پیش پرداخت هستند. بانک کشاورزی با همکاری دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های استان تمهیدات لازم را برای اجرای مصوبه بانک مرکزی پیگیری نموده و نتیجه را لغایت ۲۵/۰۲/۱۳۹۳ برای طرح در جلسه آتی شورا ، به اتاق زنجان ارسال خواهد نمود.
 گزارش بانک کشاورزی ( گشایش اعتبار ارزی )
ردیف نام بانک میزان
پیش پرداخت ملاحظات
۱ رفاه ۱۰۰% با توجه به تحریم بانک رفاه ۱۰۰% مبلغ اخذ می گردد.
۲ مسکن ۳۰% در صورت تمایل مشتری ۱۰۰% نیز اخذ می گردد.
۳ تجارت – با توجه به میزان اعتبار و سوابق معاملاتی متقاضی پیش دریافت اخذ شده و ۳۰% رعایت نمی گردد.
۴ توسعه صادرات – در بخشنامه ابلاغی ۳۰% درصد است اما با توجه به اعتبار و سوابق معاملاتی تعیین می گردد.
۵ صادرات ۳۰% مابقی ۷۰% از طریق اعطای تسهیلات ریالی به متقاضی تامین می گردد.
۶ سپه ۳۰% ۳۰% پیش دریافت اخذ و مابقی وجه اعتبار تا روز معامله اسناد از مشتری اخذ می گردد.
۷ ملی ۱۰۰% تناسب۳۰% به ۷۰% رعایت نشده و ۱۰۰% از متقاضی اخذ می گردد.
۸ کشاورزی ۳۰% بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی انجام می شود.
۹ توسعه تعاون ۳۰% بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی انجام می شود.
۱۰ ملت – خودداری از ارائه پاسخ
۱۱ مهر ، انصار ، پست بانک و صنعت و معدن – فاقد مجوز فعالیت ارزی

 با مرور اجمالی نامه شرکت پارس سویچ به شماره ۱۵۰۳۳۷ مورخ ۱۷/۰۱/۱۳۹۳ مشتمل بر پیشنهادهائی در زمینه های متنوع مالیاتی ، مقرر گردید اداره کل امور مالیاتی استان ضمن دعوت از نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان و شرکت پارس سویچ موضوعات پیشنهادی را بررسی نموده و راهکارهای ناظر به تسهیل موارد مطروحه را در جلسه چهارم شورا ارائه نمایند. ( پیشنهاد مصوبه : اداره کل امور مالیاتی با همکاری اتاق زنجان و شرکت پارس سویچ )
 گزارش مصوبات جلسه اداره کل امور مالیاتی
۱- برایررسیدگی هر چه دقیق تر پرونده های مطرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی ، توضیحات و لوایح مودیان حاضر در جلسه با دقت و حوصله کافی بررسی و اعضاء هیات پس از مطالعه پرونده و استماع اظهارات مودی و لحاظ داشتن مستندات و توجیهات موجود که بوسیله مودی ارائه می شود به انشاء رای مبادرت نمایند. توصیه می گردد ، نماینده ادراه کل امور مالیاتی گزارش مبنای صدور برگ تشخیص را برای هیات بازخوانی و توضیحات لازم را به اعضاء هیات برای رسیدن به واقعیت ارائه نمایند.
۲- در اجرای مقررات بند ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم استفاده و اعزام نمایندگان بصیر و مطلع در مسائل مالیاتی برای عضویت در جلسات حل اختلاف مالیاتی مورد تایید قرار گرفت.
۳- پرونده های فنی تخصصی مطرح در هیات های حل اختلاف مالیاتی که با ابهاماتی مواجه باشد برای رسیدگی مجدد و تهیه گزارش کارشناسی به افراد مجرب و بی طرف محول و به این نکته تصریح نمایند که با مراجعه به مودی مربوطه و استماع اظهارات ایشان و بررسی و ملاحظه مدارک مورد استناد مودی گزارش تهیه و به هیات ارائه نمایند. گزارش هائی که کافی به مقصود نباشد و مواردی از ایرادات مودی مغفول مانده باشد قرار را تجدید نموده و به فرد دیگری محول و تصویر قرار اجرا شده را به مودی ابلاغ نمایند.
۴- مصوب گردید پیشنهاد تغییر در قانون مالیات های مستقیم بوسیله نمایندگان حاضر تهیه و برای پیگیری به شورای استانی گفتگو ارائه نمایند. برای مثال بند ۱۰ ماده ۱۴۸ ق.م.م. که هزینه های قابل قبول فرهنگی و ورزشی برای هر کارگر را ۱۰۰۰۰ ریال تعیین نموده و با شرایط روز همخوانی ندارد.
۵- در شرکت ها و واحدهای تولیدی مهم دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی همراه با گزارش حسابرسی در فرصت قانونی ارائه می شود با تعامل بیشتری از طریق مامورین مالیاتی رسیدگی و از سخت گیری ها و رد کردن دفاتر خودداری و تسهیلات کافی برای ادامه فعالیت آنها فراهم آورند

قسمت دوم : جلسه پنجم شورا
– آئین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
الف – قرائت بندهای پیشنهادی به شرح زیر :
۱- بررسی و بازنگری در معیارها و اندازه استاندارد شاخص های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
۲- گروه بندی مشاغل سخت و زیان آور در تاثیر از میزان بكارگيري تمهيدات بهداشتي ، ‌ايمني و تدابير فني مناسب توسط كارفرما به منظور تعیین درجه سختی و زیان آوری مشاغل در دامنه صفر تا صد.
۳- اصلاح جزء ۵ بند الف ماده ۸ آئین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور به : ” نماینده کارفرمایان با معرفی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ، اتاق تعاون و اتاق اصناف حسب مورد ” به عنوان عضو کمیته بدوی و جایگزین عضو فعلی ” نماينده كارفرمايان حسب معرفي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان.“
۴- اصلاح تبصره ۳ بند بماده ۸ به ” اخذ نظر افراد صاحبنظر و اساتید مربوطه الزام آور باشد.“
۵- اصلاح جزء ۵ بند الف ماده ۸ آئین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور به : ” نماینده کارفرمایان با معرفی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ، اتاق تعاون و اتاق اصناف حسب مورد ” به عنوان عضو کمیته تجدید نظر و جایگزین عضو فعلی ” نماينده كارفرمايان حسب معرفي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان.“
ب – جمعبندی مباحث جلسه ( مصوبات )
۱- دبیرخانه شورا با صاحب نظران غیر عضو ، و همچنین شهرداری زنجان برای بحث و بررسی دعوت نماید.
۲- کمیته ای متشکل از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و اداره کل تامین اجتماعی با فرض جامع و مانع بودن آئین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور ، آئین نامه را با رویکرد اجرای صحیح مقررات مربوطه بررسی نموده و نتیجه را به جلسه آتی شورا ارائه نمایند.
۳- در تشخیص مشاغل سخت و زیان آور یک مرجع کشوری ، به عنوان عامل تایید کننده عمل نماید.( از رهگذر نقش نظارتی ، دولت اجرای درست استانداردها را ارزیابی نماید. )
۴- مشاغل سخت و زیان آور تاثیر مضاعف در پی دارد. با خروج نیرو از یک واحد تولیدی ، از یک طرف دولت را با هزینه مواجه می نماید و از طرف دیگر دولت را در برابر ایجاد یک فرصت شغلی جایگزین قرار می دهد. از اینرو اجرای آئین نامه باید با دقت اساسی همراه باشد.
۵- به منظور ایجاد حساسیت متقابل در بخش های دولتی و غیر دولتی در اجرای آئین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور پیشنهاد می گردد ۴ درصد حق بیمه مربوطه ، با سهم مساوی از سوی دولت و کارفرما تامین و پرداخت گردد.
۶- پیشنهاد می گردد در استان هائی که فاقد ” كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي“ هستند. نماینده کارفرمایان حسب مورد از سوی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ، اتاق تعاون و اتاق اصناف” معرفی شوند.
۷- مقرر گردید فزونی نسبی تعداد شاغلین در مشاغل سخت و زیان آور در مقایسه با کشور طی گزارش مکتوب توسط اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، در جلسه آتی شورا ، ارائه گردد. گزارش موصوف ضمن هماهنگی های لازم با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهیه خواهد شد.

نویسنده:

بازدید: 694 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۷:۰۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان است.