english farsi
دوشنبه, ۳ اردیبهشت ۱۳۹۷


چهارمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی

شناسه خبر:175
سه شنبه, ۵ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۷:۰۵
چاپ پست الکترونیکی
این مورد را ارزیابی کنید
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...Loading...

بسمه تعالی

صورتجلسه

چهارمین جلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی

بر اساس دعوتنامه شماره ۴۲۳۹۹/۹۳/ص مورخ ۰۹/۰۱/۹۲ اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان به عنوان دبیرخانه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی چهارمین جلسه شورا روز سه شنبه مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۳ در محل اتاق زنجان برگزار و ضمن طرح موضوعات مهم روز ، در موارد زیر اتخاذ تصمیم به عمل آمد.

الف – موضوعات مهم روز :

۱- اقتصاد دستوری

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت: من اعتقاد دارم دولت باید ناظر و سیاست‌گذار دقیق باشد و از اقتصاد دستوری پرهیز کند و فرصت بدهد فعالان اقتصادی امور تصدی‌گری اقتصاد را به دست بگیرند.

۲- اشتغال

اشتغال مهمترین دغدغه مسئولین کشور است. تامین فرصت های شغلی برای جامعه بزرگ فارغ التحصیلان در هر سال و خیل عظیم بیکاران موجود مستلزم شتاب بخشی به رشد اقتصادی و استفاده از ظرفیت های گسترده کارآفرینی می باشد.

ب- تصمیمات متخذه :

قسمت اول : پیگیری تصمیمات متخذه در جلسه سوم شورا

 • به منظور ایجاد تسهیلات خروج از کشور برای سرمایه گذاران خارجی و ابوابجمعی خارجی آن ها ضمن پیگیری های و دعوت از مراجع ذیربط ، مصوبه / مصوبات پیشنهادی با توجه به گزینه های زیر در جلسه پنجم شورا ارائه گردد. در صورت لزوم و به منظور تسریع در اجرای مصوبه مکاتبه با فرماندهی نیروی انتظامی مرکز در دستور کار قرار گیرد. ( متولی : مرکز خدمات سرمایه گذاری )
 • صدور مفاصا حساب یکساله توسط اداره کل امور مالیاتی
 • صدور مفاصا حساب در راستای ماده ۳۵ قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی
 • مرکز خدمات سرمایه گذاری بعنوان مجری تصمیم متخذه در بند ۱۰ صورتجلسه سوم شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی ( پیشنهاد اجرائی نمودن ماده ۱۸۸ قانون برنامه پنجم ) جایگزین سازمان جهاد کشاورزی شد. و مقرر گردید نتایج پیگیر برای طرح در جلسه پنجم شورا ، حداکثر لغایت ۱۵/۲/۱۳۹۳ به دبیرخانه شورا ارسال گردد. ( متولی : مرکز خدمات سرمایه گذاری )
 • تسریع در اجرای بند ۱۲ تصمیمات متخذه به شرح منعکس در صورتجلسه سوم شورا مورد تاکید قرار گرفت و مقرر گردی نتایج قابل طرح در شورا حداکثر لغایت ۱۵/۲/۱۳۹۳ به دبیرخانه شورا ارسال گردد. ( متولی : اداره کل امور مالیاتی )
 • مقرر گردید نتایج پیگیری تصمیمات متخذه در جلسه سوم شورا به شرح بندهای زیر ( منعکس در صورتجلسه سوم شورا ) در قالب مصوبه پیشنهادی حداکثر لغایت ۱۵/۲/۱۳۹۳ به دبیرخانه شورا ارسال گردد.
 • بند ۶ ( اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )
 • بندهای ۸ و ۹ ( اداره گمرک )
 • بند ۱۱ ( سازمان صنعت ، معدن و تجارت )

قسمت دوم : جلسه چهارم شورا

 

 • مقرر گردید اجرای جزء ۲ بند ”ج“ ماده ۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، موضوع اعمال تخفیف ۲۰ درصدی حق بیمه سهم کارفرما در مورد شرکتهای تعاونی ، با اجرای ماده ۲۲۵ قانون برنامه پنجم مورد اقدام قرار گیرد. ( پیشنهاد مصوبه : اتاق تعاون ، اداره کل تامین اجتماعی و اتاق زنجان )
 • الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای تبصره ۱ ماده ۷ قانون بیمه همگانی مبنی بر استقبال از طرحهای پیشنهادی ارائه شده از سوی شرکت ها برای عقد قرارداد خدمات درمانی با بیمه گران منتخب. ( پیشنهاد مصوبه : اتاق زنجان ، شرکت پارس سویچ و اداره کل تامین اجتماعی )
 • مقرر گردید :
 • متن ذیل جایگزین بند ۲ ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی گردد.

” يك نفر به عنوان نماينده كارفرما حسب مورد به انتخاب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران یا اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده صنف مربوط به معرفى شوراى مركزى اصناف در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد. ”

 • بند زیر به ماده ۴۳ قانون تامین اجتماعی اضافه گردد.

” ۵- يك نفر از قضات دادگسترى به انتخاب رئيس قوه قضاييه“

پیشنهاد مصوبه : ( اتاق زنجان ، اتاق تعاون ، شرکت پارس سویچ و اداره کل تامین اجتماعی )

 • مقرر گردید بندهای ذیل ماده ۴۴ با بندهای زیر جایگزین شوند :

۱- نماينده وزارت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى كه رياست هيأت را به عهده خواهد داشت.

۲- يك نفر از قضات دادگسترى به انتخاب رئيس قوه قضاييه.

۳- يك نفر به عنوان نماينده كارفرما حسب مورد به انتخاب اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران یا اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران در مورد بازرگانان و صاحبان صنايع يا يك نفر نماينده شوراى مركزى اصناف در مورد افراد صنفى و صاحبان حرف و مشاغل آزاد.

( پیشنهاد مصوبه : اتاق زنجان ، اتاق تعاون ، شرکت پارس سویچ و اداره کل تامین اجتماعی )

 • بانک های استان مطابق مصوبه بانک مرکزی ملزم به گشایش اعتبار با ۳۰% پیش پرداخت هستند. بانک کشاورزی با همکاری دبیرخانه شورای هماهنگی بانک های استان تمهیدات لازم را برای اجرای مصوبه بانک مرکزی پیگیری نموده و نتیجه را لغایت ۱۳۹۳/۰۲/۲۵ برای طرح در جلسه آتی شورا ، به اتاق زنجان ارسال خواهد نمود. ( پیشنهاد مصوبه : اتاق زنجان ، بانک کشاورزی ، شورای هماهنگی شبکه بانکی استان )
 • مقرر گردید مصوبات پیشنهادی زیر در جلسه پنجم شورا مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.
 • تامین منابع مالی لازم برای اجرای بند ”ز“ ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه از محل منابع حاصل از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها.
 • الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای بند ”ج“ ماده ۱۱ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی و همچنین ماده ۱۴ ”قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم“
 • مقرر گردید موارئ زیر در دستور جلسات آتی شورا منظور گردد.

۱- پرداخت تسهیلات ارزان قیمت بانکی به تولید

۲- بررسی قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آوربا هدف حمایت از تولید :

 • پیامدهای محرومیت تولید از یک سوم ظرفیت نیروی انسانی ماهر در جامعه مشمول مشاغل سخت و زیان آور
 • بار مالی ناشی از پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به ماخذ ۴% در زمان برقراری تعهدات قانونی و نحوه تعیین و تامین منابع مالی قبل از تاریخ ۱۳۸۰/۰۷/۱۴
 • محاسبه بار مالی حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور بر مبنای میانگین پرداختی دو سال آخرسنوات خدمت ( حق بیمه کلیه سالهای خدمت با تبدیل به ارزش حال _ زمان بازنشستگی _ محاسبه می گردد )
 • پیامدهای افزایش حجم جامعه نیروی انسانی مشمول قانون سخت و زیان آور

۳- بررسی جامعه مشمول بیمه بیکاری با تاکید بر صفت / صفات مشخصه جامعه آماری ( به منظور احتراز از پرداخت بیمه بیمه کاری به غیر مشمولین )

۴-

 

نویسنده:

بازدید: 457 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, ۷ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۷:۰۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© کلیه حقوق این پورتال متعلق به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی زنجان است.