مقالات

#عنواندریافت فایل
1تحلیل جایگاه بندر چابهار و گوادر در افق آینده منطقه
2چرا طرح پایش ملی کسب و کار؟
3گزارش جامع مالیاتی موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده ، (مشکلات و موانع پیش رو، پیشنهادات )
4مهدی کردلو -محمد حسین رستمخانی:خدمات فنی و مهندسی استان با مزیت صادراتی بالا و با ضعف ساختاری و حمایتی ضعیف
5بررسی شرایط شرکت های تولیدی استان زنجان و زیرگروههای آن در جهت توسعه ی صادرات استان زنجان
6سیمین طریقی:چکیده گزارش امکان تجارت جهانی سال ۲۰۱۶ (مجمع جهانی اقتصاد)
7سیمین طریقی:بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار ضرورت ها و الزامات
8گزارش بازار داخلی و خارجی محصول پسته، تولید و صادرات
9آشنایی با هلند
10بهزاد بهرامیان: پتانسیل ها ، موانع و تنگناهای بخش کشاورزی در استان زنجان