نقش فورواردر در حمل و نقل بین المللی

نقش فورواردر در حمل و نقل بین المللی

موضوع: کارگزاران‌ حمل‌ و نقل‌

با همکاری‌ غلامحسین‌ امیری‌ … [و دیگران‌]؛

هماهنگ‌کننده‌ شهباز شهبازی‌؛

با همکاری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ و صنایع‌ و معادن‌ ایران‌

مشخصات نشر: تهران‌: اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌، کمیته‌ ایرانی‌، ۱۳۷۷.

مشخصات ظاهری: ص‌ ۱۲۰

درباره کتاب : اهمیت حمل و نقل در تجارت بین المللی واقعیتی آشکار است.امروزه انجام معاملات بین المللی بدون بهره جستن از امکانات حمل و نقل عملاْ امکان پذیر نیست پیشرفت تکنولوژی و افزایش جمعیت باعث افزایش حجم تجارت بین المللی شده به گونه ای که حتی کشورهایی با فاصله خیلی دور نیز برای تامین نیازهای خود دست به مبادلات تجاری می زنند و کالاهای خود را ناگزیر به مسافت های طولانی گسیل می دارند که این امر مستلزم هزینه های بسیار است.اما با بهره گیری از روش های جدید جابجایی کالا و ترکیب اقتصادی مسیرهای موجود، هزینه حمل و نقل کاهش یافته و در نتیجه بعضی از تولیدات از وضعیت رقابت آمیز تری برخوردار شده و ارزش صادراتی یافته است در حالی که قبلا چنین نبود و هزینه گزاف حمل، آنها را از بازارهای بین المللی مصرف دور نگاه می داشت.کالاها در سطح بین المللی با شیوه های مختلف حمل از قبیل ، دریایی، هوایی، زمینی و یا ترکیبی از اینها حمل می شود. پیشرفت تجارت بین المللی باعث ایجاد و توسعه چشمگیر حمل ترکیبی شده است.این  نوع حمل و نقل که مستلزم استفاده از چند وسیله مختلف است، موجب شده که تشکیلاتی جدا از حمل کنندگان پدید آید که کالا را از مبدا تحویل گرفته و در مقصد تحویل دهد.این تشکیلات که فورواردر نامیده می شود، امروزه نقش عمده در حمل و نقل بین المللی بر عهده دارد که در این کتاب سعی شده تا حدودی تعریف فورواردر مشخص و وظایف و مسئولیت های او توضیح داده شود.