هم افزایی در سازمان های مادر

هم افزایی در سازمان های مادر

کتاب هم افزایی در سازمان های مادر

مولف: اندرو کمبل ، مایکل گولد

مترجم: دکتر سید محمد اعرابی، دکتر افشین فتح اللهی

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

هم افزایی به معنای ارتباط ،تقویت ،حرکت ورسیدن قانون حاکم بر کلیه پدیده های عالم است. به کارگیری این نگاه فطری در سیستم ها بسیار اثر بخش و نیز جانبخش است. کتاب حاضر ضمن معرفی زیر ساختی این مقوله ،در تمامی مباحث خود می کوشد اهمیت هم افزایی ،شیوه های بکارگیری و موانع آن را به خواننده نشان دهد.