مبادله الکترونکی اطلاعات EDI تا تجارت الکترونیکی

مبادله الکترونکی اطلاعات EDI تا تجارت الکترونیکی

کتاب از مبادله الکترونکی اطلاعات EDI تا تجارت الکترونیکی

گردآورندگان: ک.ک.باجاج و دبجانی ناگ

مترجم: دکتر ایرج بهنام مجتهدی

ناشر :موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

در این کتاب نوآوری‌‌های تجارت الکترونیکی و همچنین مبانی مبادله الکترونیکی داده‌ها و سایر جنبه‌های مرتبط در کانون بحث و بررسی قرار دارند. به‌علاوه فناوری‌های ارتباط شبکه‌ای ازجمله «اینترنت» و شبکه‌های ارزش‌افزوده، مسایل حقوقی، قانونی و ایمنی پیام‌رسانی بازرگانی، انتقال الکترونیکی پول و اعتبارات، مهندسی مجدد روش‌ها و بازسازی شیوه‌های عملیاتی، در چارچوب فصول مختلف کتاب با نگرشی تخصصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.