ذهن مصرف کننده

ذهن مصرف کننده

کتاب ذهن مصرف کننده

نویسنده: پپ مارتینز

مترجمین: دکتر احمد روستا و پرویز علیلو

ناشر: شرکت چاپ و نشر بازرگانی