اسناد گمرکی اسناد حمل، خرید، بیمه و پستی

اسناد گمرکی اسناد حمل، خرید، بیمه و پستی

نام کتاب : اسناد گمرکی اسناد حمل، خرید، بیمه و پستی

مولفان: ابراهیم زارعی و ابراهیم قهرودی

ناشر : شرکت چاپ و نشر بازرگانی

تالیف این کتاب، خدمتی ارزنده در جهت افزایش بهره وری و ارتقا و بهبود سطح  علمی دانشجوهای رشته امور گمرکی،  اقتصاد و بازرگانی  و عوامل گمرکی و مورد نیاز موسسات آموزشی و پژوهشی،  شرکت های بازرگانی ، دستگاه های نظارتی و کنترلی می باشد.