هوش تجاری: رویکرد مدیریتی

هوش تجاری: رویکرد مدیریتی

نام کتاب :هوش تجاری: رویکرد مدیریتی

نویسنده: دکتر محمد رحیم اسفیدانی و دکتر روح الله نوری

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

کتاب هوش تجاری با رویکردی مدیریتی به رشته تحریر آمده است. پرداختن به چشم اندازهای فناورانه، ارائه تمرین های علمی و کار گروهی در انتهای هر فصل و داشتن نگاهی جامع و نظام مند به مباحث هوش تجاری از جمله ویژگی های اصلی این کتاب است که باعث تمایز آن نسبت به سایر آثار شده است.