استاندارد و صادرات

استاندارد و صادرات

کتاب استاندارد و صادرات

مجری طرح : فروغ منتقمی

ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی

کتاب حاضر برای رفع نیازهای صادرکنندگان، محققان و دانشجویان علاقمند به موضوعات موردنظر، به بررسی استانداردهای بین‌المللی پرداخته است.