مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 500)

مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP 500)

نویسنده : محمد صالح ذوقی- ذوقی

ناشر: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی

سال چاپ:۱۳۹۲

نوبت چاپ:هفتم

قطع و تیراژ: رقعي

تعداد صفحات:۸۷

فهرست:
يادداشت رئيس کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت دبيرکل کميته ايراني اتاق بازرگاني بين‌المللي
يادداشت مترجم
مقدمه
پيشگفتار
يادداشت مترجم در مورد چاپ دوم UCP-۶۰۰
ماده ۱- کاربرد مقررات UCP
ماده ۲- تعاريف
ماده ۳- تفاسير / مفاهيم
ماده ۴- اعتبارات در مقابل قراردادها
ماده ۵- اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها
ماده ۶- قابل استفاده بودن اعتبار، تاريخ انقضاء و محل ارائه اسناد
ماده ۷- تعهدات بانک گشاينده
ماده ۸- تعهد بانک تائيدکننده
ماده ۹- ابلاغ اعتبارات و اصلاحيه‌هاي مربوط
ماده ۱۰- اصلاحيه‌ها
ماده ۱۱- اعتبارات و اصلاحيه‌هاي مخابره شده از راه دور و پيش آگهي
ماده ۱۲- تعيين بانک
ماده ۱۳- ترتيبات پوشش پرداخت بين بانکي
ماده ۱۴- ضوابط بررسي اسناد
ماده ۱۵- تطبيق اسناد با شرايط اعتبار
ماده ۱۶- اسناد مغاير با شرايط اعتبار، قبول مغايرت و اطلاع به …
ماده ۱۷- اسناد اصل و رونوشت
ماده ۱۸- سياهه بازرگاني
ماده ۱۹- سند حمل براي پوشش حداقل دو روش مختلف حمل
ماده ۲۰- بارنامه
ماده ۲۱- راه‌نامه دريايي غيرقابل معامله
ماده ۲۲- بارنامه حمل دربست
ماده ۲۳- سند حمل هوايي
ماده ۲۴- اسناد حمل جاده‌اي، راه آهن يا آبراه داخلي
ماده ۲۵- رسيد پيک، رسيد پست يا گواهي پست
ماده ۲۶- “حمل روي عرشه”، “بارگيري و شمارش توسط فرستنده”، “محتويات طبق اظهار فرستنده” و “هزينه‌هاي اضافه بر کرايه حمل”
ماده ۲۷- سند حمل بدون نقص
ماده ۲۸- سند و پوشش بيمه‌اي
ماده ۲۹- تمديد تاريخ انقضاء يا آخرين روز ارائه اسناد
ماده ۳۰- نوسان در مبلغ اعتبار، مقدار و قيمت واحد
ماده ۳۱- حمل تدريجي يا برداشت‌هاي تدريجي
ماده ۳۲- برداشت اقساطي / حمل در دوره‌هاي معين
ماده ۳۳- ساعات ارائه اسناد
ماده ۳۴- عدم مسئوليت درمورد اصالت اسناد
ماده ۳۵- عدم مسئوليت درمورد مخابره و ترجمه پيام
ماده ۳۶- فورس ماژور (قوه قهريه)
ماده ۳۷- عدم مسئوليت درمورد عملکرد بانک‌هاي کارگزار
ماده ۳۸- اعتبارات قابل انتقال
ماده ۳۹- واگذاري عوايد
الحاقيه براي ارائه الکترونيکي اسناد- نسخه ۱/۱ (eUCP)
ماده ۱e : محدوده eUCP
ماده ۲e : وابستگي eUCP به UCP
ماده ۳e : تعاريف
ماده ۴e : ساختار (فرمت)
ماده ۵e : ارائه اسناد
ماده ۶e : بررسي اسناد
ماده ۷e : اعلام ردي
ماده ۸e : اصل و رونوشت
ماده ۹e : تاريخ صدور
ماده ۱۰e : حمل
ماده ۱۱e : از بين رفتن مدارک الکترونيکي بعد از ارائه
ماده ۱۲e: عدم قبول مسئوليت اضافي براي ارائه مدارک الکترونيکي مشمول