آرشیو عکس

go

مرکز رشد تجاری اتاق بازرگانی زنجان با حضور استاندار محترم زنجان، رئیس محترم اتاق بازرگانی ایران و رؤسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و مسؤولان استانی افتتاح شد.

  

 

مصاحبه با شرکت‌های متقاضی حضور در مرکز رشد تجاری اتاق بازرگانی زنجان

           

 

جلسه هماهنگی استقرار  شرکت‌های بازرگانی و تجاری و نوپای استان زنجان در مرکز رشد تجاری اتاق بازرگانی زنجان