سمینار سامانه جامع ثبت سفارش

سمینار سامانه جامع ثبت سفارش با تدریس مظفر ناصری کمالی برای تجار و بازرگانان در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان برگزار گردید. در این سمینار ناصری کمالی ضمن تشریح بخش های مختلف این سامانه،  افزود به منظور تحقق آیین نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سامانه جامع تجارت با هماهنگی مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهره برداری گردیده است. وی ادامه داد از جمله بخش های این سامانه ایجاد مقدمات نرم افزاری مناسب و راهنمای استفاده از سامانه یکپارچه مجوزها می باشد. بخش های مختلف این سامانه از جمله  ارسال مجوز به وزارت صمت، ارسال مجوز به گمرک، ثبت نهایی مجوز، جستجوی کلی مجوز، ابطال، تمدید و استعلام مجوز در این کارگاه آموزشی مورد تدریس قرار گرفت. مجوزهای ورود جهت ثبت سفارش کالا استفاده می شود و پس از ثبت نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) ارسال می شود. برای ثبت مجوز ورود دو حالت وجود دارد: 1. صدور مجوز با کد/شناسه ملی بازرگان(روش قدیمی): در این حالت صدور مجوز با استفاده از اطلاعات و پروفرمای دریافتی از بازرگان صورت می گیرد. 2. صدور مجوز بر اساس اطلاعات پیش فاکتور(روش جدید): در این حالت، بازرگان  اطلاعات پیش فاکتور را در سامانه جامع تجارت ایران ثبت می کند و همان اطلاعات از طریق سامانه مجوزها در اختیار سازمان مجوز دهنده قرار می گیرد. مجوز بر مبنای تایید یا رد پیش فاکتور دریافتی صادر می شود. جهت صدور مجوز به روش کالایی، از سربرگ ارسال مجوز به وزارت صمت استفاده می کنند. پنجره مجوز برای ثبتارش حاوی اطلاعات اصلی، مالی، کالایی و سایر مشخصات پیش فاکتور می باشد. ایشان  در ادامه افزود به منظور ثبت مجوزهای ترخیص، صادرات و ترانزیت بایستی از بخش ارسال مجوز به گمرک استفاده شود به منظور ثبت مجوز ترخیص می توان به سه روش عمل کرد: مجوزهای ترخیص از گمرک دارای شماره کوتاژ، مجوزهای ترخیص از گمرک دارای ثبت سفارش، مجوزهای ترخیص از گمرک بدون ثبت سفارش. نحوه ی ویرایش و حذف مجوز و همچنین امکان مشاهده فایل مجوز و الصاق پیوست از سایر امکانات این سامانه می باشد. ثبت مجوز ترخیص دارای ثبت سفارش که مراحل ثبت مجوز شبیه روش صدور مجوز ترخیص با شماره کوتاژ می باشد و در ثبت مجوز ترخیص بدون ثبت سفارش دو حالت وجود دارد که می توان مجوز ترخیص را با کد ملی یا شناسه ملی صاحب کالا ثبت کرد که عبارتند از: 1. کالا همراه مسافر بوده است که اصطلاحا کالای مسافرتی می گویند. 2. کالای رسیده به گمرک نیازی به ثبت سفارش نداشته است. سایر مراحل از جمله ثبت مجوز صادرات، ثبت مجوز ترانزیت، صدور مجوز به املاک تملیکی و ثبت نهایی مجوز می باشد. برای ابطال مجوز صادرشده بایستی به این روش عمل کنید: اگر مجوز صادر شده توسط گمرک جستجو، مشاهده یا استفاده نشده باشد می توانید مجوز صادرشده را ابطال کنید. با توجه به اینکه مجوز یکبار مصرف باشد و در گمرک مورد استفاده قرار گرفته باشد: امکان تمدید مجوز وجود ندارد بدین دلیل که این مجوز در گمرک استفاده شده است.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.