هیئت وزیران در جلسه ۹۶/۱۲/۱۳ به پیشنهاد مجمع صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده ۷ قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران مصوب ۱۳۷۵ تصویب کرد:

متن زیر به عنوان بند (خ) به ماده (۳) تصویب نامه شماره ۱۲۳۴۲۴ / ت ۵۱۷۲۳ ه مورخ ۲۲/ ۹/ ۹۴ موضوع بسته های نرخ های کارمزد (حق بیمه) خدمات صندوق ضمانت صادرات ایران اضافه می شود:

خ- در کشورهای آفریقایی حداکثر سقف نرخ کارمزد (حق بیمه) سالانه قابل اخذ برای اعتبارات کوتاه مدت ۱/۵ درصد و برای اعتبارات میان مدت و بلند مدت  ۱ درصد و با رعایت بندهای (الف)،( ب )و( ت) ماده ۲ این تصویبنامه تعیین می شود. مابه التفاوت نرخ کارمزد (حق بیمه) تخصیصی جهت کشورهای آفریقایی که بر اساس تفاوت نرخ های مذکوز با نرخ های این تصویب نامه محاسبه می شود توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در بودجه سنواتی صندوق پیش بینی خواهد شد.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.