به اطلاع کلیه واحد‌های تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاران محترم می رساند:

❇️  پیرو مصوبات کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری در معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، مقرر گردیده است اتاق بازرگانی استان نسبت به معرفی کمیته حمایت قضایی از تولید و سرمایه‌گذاری در بین تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران و واحدهای صنعتی و تولیدی اقدام نموده و واحدهایی را که درخواست طرح موضوع در کمیته مذکور دارند را به صورت رسمی و با مستندات و بررسی‌های اولیه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان معرفی نماید.
با توجه به مصوبات مذکور و مستندات قانونی دستور‌العمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه و ظرفیت قابل توجه این کمیته در جهت حمایت قضایی از تولید و سرمایه گذاران محترم در چارچوب قوانین مربوطه و پیرو دستور ریاست محترم اتاق بازرگانی استان جهت اطلاع رسانی فراگیر و موثر نسبت به این موضوع به اطلاع می‌رساند:

⭕️واحد های تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاران محترم می‌توانند مشکلات حقوقی مرتبط با حیطه شغلی خود را جهت بررسی‌های اولیه با ارائه مستندات مربوطه با واحد حقوقی اتاق بازرگانی استان به شماره تماس ۳۳۴۶۳۷۷۰ داخلی ۱۴۱ جهت أرجاع موضوع به کمیته حیات قضائی از سرمایه گذاری در میان گذاشته و از خدمات این کمیته بهره مند گردند.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.