استان زنجان در زمره بهترین استان‌های کشور از نظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، در نتایج طرح پایش ملی محیط کسب و کار در تابستان سال 1397، استان زنجان از نظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار، در رده سوم قرار گرفت.

محيط کسب‏ وکار به مجموعه عواملي گفته مي‌شود که بر عملکرد يا اداره بنگاه‌هاي اقتصادي مؤثر هستند اما تقريباً خارج از کنترل مديران بنگاه ها قرار دارند؛ عواملي نظير قوانين و مقررات، ميزان بارندگي، فرهنگ کاري در يک منطقه و ... که در کشورها و مناطق جغرافيايي گوناگون، در هر رشته کاري و نيز در طول زمان متفاوت هستند.

امروزه، بهبود محيط کسب وکار يکي از مهمترين راهبردهاي توسعه اقتصادي هر کشور محسوب می‌شود و علاوه بر آن، هرچه محيط کسب ‏وکار يک کشور شرايط بهتري داشته باشد، بهره برداري از فرصت هاي کارآفريني بيشتر و هر چه بهره برداري از فرصت هاي کارآفريني در جامعه اي بيشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نيز بيشتر مي‌شود.

بر همین اساس و در طرح پایش محیط کسب و کار فصل تابستان امسال، استان زنجان پس از استان‌های گیلان و آذربایجان شرقی در رده سوم قرار گرفته است، اما وضعیت کسب و کار استان زنجان نسبت به فصل بهار سال جاری بدتر شده است.

مقایسه شاخص استانی  6/05با میانگین ملی که رقم 6/40 است، نشان از وضعیت مطلوب استان زنجان نسبت به سایر استان‌های کشور دارد.

در این پایش استان‌های لرستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری در زمره بدترین استان‌های کشور از نظر وضعیت کسب وکار قرار دارند.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.