به اطلاع می رساند پیرو تصویبنامه ی اخیر هیأت وزیران مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ در خصوص امهال وام کشاورزان خسارت دیده ، بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ دچار حوادث غیرمترقبه شده‌اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ می‌باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

شایان ذکر است این تصویب نامه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره ۴۹۷۵۰ت ۰۵۵۵۵۸ مورخ  ۱۳۹۷/۰۴/۲۱شماره ۷۴۱۶۶ ت  ۵۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ می‌شود.

موارد تشریح شده به شرح زیر است:

 

۱- کارگروه موضوع بند «خ» ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه موظف است صرفاً پس از اعلام استان‌هایی که در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷تحت تأثیر حوادث غیرمترقبه موضوع بند «م» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) قرار گرفته و توسط سازمان مدیریت بحران کشور به استانداری‌ها اعلام شده‌اند. مشمول واحد بهره‌مندی از امهال تسهیلات موضوع این تصویب‌نامه را به بانک‌های عامل معرفی کند

۲- بانک‌های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت‌دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ دچار حوادث غیرمترقبه شده‌اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ می‌باشد اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هزینه‌های امهال و بار مالی ناشی از بخشودگی تأیید شده توسط بانک‌های عامل را به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

۴- بار مالی ناشی از اجرای این تصویب‌نامه (شامل هزینه‌های امهال و بخشودگی حداکثر به میزان ۲۰ هزار میلیارد ریال) توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تضمین خواهد شد.

۵- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت کشور موظفند گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند.

۶- این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه‌های شماره ۴۹۷۵۰ ت ۰۵۵۵۵۸ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۱ شماره ۷۴۱۶۶ت ۵۵۶۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۶/۶ می‌شود.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.