((شفافیت در خصوص اعمال ماده 109 و 110 آئین نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات کشور))

معاونت فنی گمرک طی بخشنامه ای بر معافیت حقوق ورودی ماشین آلات معدنی و تجهیزات اکتشافی مورد نیاز خطوط تولید تأکید کرد.

مطابق با بخشنامه اخیر گمرک، به منظور حذف تفاسیر سلیقه ای از پذیرش معافیت حقوق ورودی مواد 109 و 110 آیین نامه اجرایی قانون معادن در گمرکات با هدف تشویق و حمایت از سرمایه گذاری های معدنی، ورود ماشین آلات و تجهیزات اکتشافی ، استخراجی و صنعتی مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی و صنایع معدنی که با مجوز وزارت انجام می شود از پرداخت هرگونه حقوق ورودی معاف می باشند.  

تصویر بخشنامه 

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.