به اطلاع مودیان محترم مشمول ارائه صورت معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم می رساند؛ امکان ارسال و ارائه فهرست معاملات عملکرد سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۷ برای مودیان محترم فراهم شده است، لذا این قبیل مودیان می توانند از طریق سامانه عملیات الکترونیکی www.Tax.gov.ir بخش مربوط به صورت معاملات فصلی الکترونیکی اقدام به انجام تکالیف قانونی مقرره نمایند.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.