۱-آقای غلامحسین جمیلی در بخش بازرگانی با ۲۱۷ رای

۲-آقای علی یگانه فرد در بخش بازرگانی با ۱۹۴ رای

۳- آقای محسن عطائیان در بخش بازرگانی با ۱۷۷ رای

۴- آقای محسن حمیدی در بخش بازرگانی با ۱۷۳ رای

۵- آقای سید علیرضا حجازیان در بخش بازرگانی با ۱۶۷ رای

۶- آقای محمود ضرابی در بخش صنعت با ۲۱۵ رای

۷- آقای صمد یوسفی اصل در بخش صنعت با ۱۸۹ رای

۸- آقای داود سقائی در بخش صنعت با ۱۷۹ رای

۹- آقای علی باقرزاده خورسندی در بخش صنعت با ۱۶۴ رای

۱۰- آقای غلامحسن حسن نژاد در بخش صنعت با ۱۶۲ رای

۱۱-آقای ولی اله منصوری در بخش معدن با ۲۰۰ رای

۱۲- آقای سهندعلی فلاحی در بخش معدن با ۱۷۰ رای

۱۳- آقای ابراهیم جمیلی در بخش کشاورزی با ۲۰۹ رای

۱۴-آقای هاشم حاج علی اکبری در بخش کشاورزی با ۱۷۵ رای

۱۵- آقای مهدی رنگ رونا در بخش کشاورزی با ۱۷۵ رای

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.