ردیف

موضوع نمایشگاه

تاریخ برگزاری

محل برگزاری

مجری-شماره تماس

1

اولین نمایشگاه تخصصی تجهیزات برق و نیروگاهی ج.ا.ا

13 الی 16 اسفند ماه 97

نمایشگاه بین المللی بغداد

شرکت مدیریت پروژه های نمایشگاهی ایران

86031300- 021

36158-051 مشهد

2

اولین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی و صنایع وابسته

20 الی 24 اسفند ماه 97

نمایشگاه بین المللی بغداد

86031300- 021

36158-051 مشهد

3

پاویون ج.ا.ا در نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مصالح ساختمانی دوحه

9 الی 11 اردیبهشت ماه 98

نمایشگاه بین المللی تجهیزات و مصالح ساختمانی دوحه

شرکت نمایشگاهی اوژن

42917200- 021

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.