مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند  -  28 خرداد

بر اساس اطلاع معاونت بین الملل اتاق ایران مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در نوبت اول روز سه شنبه 28 خردادماه 1398 ساعت 14.00 در سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران برگزار می گردد.

دستور جلسه مجمع عادی سالیانه:

استماع گزارش هیات مدیره / استماع گزارش بازرس و حسابرس قانونی / گزارش خزانه دار و تصویب تراز مالی 1397 / انتخاب بازرس و حسابرس قانونی / انتخاب روزنامه کثیرالانتشار / سایر موارد

دسور جلسه مجمع فوق العاده :

تصویب اساسنامه مصوب شورایعالی نظارت

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.