غلامحسین جمیلی به عنوان خزانه دار اتاق ایران در دوره نهم انتخاب شد

اعضای هیات رئیسه اتاق ایران در دوره نهم انتخاب شدند. بر این اساس، غلامحسین شافعی به عنوان رئیس اتاق ایران، حسین سلاح ورزی، مسعود خوانساری، محمدرضا انصاری و محمد امیرزاده به عنوان نائب رئیس، غلامحسین جمیلی به عنوان خزانه دار و کیوان کاشف به عنوان منشی هیات رئیسه دوره نهم انتخاب شدند.

غلامحسین شافعی با 302 رای توانست بار دیگر اعتماد پارلمان بخش خصوصی را به دست آورد و برای 4 سال به عنوان رئیس اتاق ایران فعالیت خود را آغاز کند.

بنابراین رای گیری میان محمد امیرزاده، محمدرضا انصاری، مهدی بخشنده، مسعود خوانساری، جمال رازقی جهرمی، حسین سلاح ورزی و مسعود گل شیرازی، انجام شد.

پس از رای گیری حسین سلاح ورزی به عنوان نایب رئیس اول، مسعود خوانساری به عنوان نایب رئیس دوم، محمدرضا انصاری به عنوان نایب رئیس سوم و محمد امیرزاده به عنوان نایب رئیس چهارم انتخاب شدند.

پس از انتخاب نایب رئیس، انتخابات برای تعیین خزانه دار اتاق ایران در دوره نهم برگزار شد.

احمد پزنده، حسین پیرموذن، غلامحسین جمیلی و پرهام رضایی برای خزانه داری اتاق، کاندیدا شدند. احمد پزنده و پرهام رضایی پیش از رای گیری از کاندیداتوری انصراف دادند.

با رای هیات نمایندگان اتاق ایران، غلامحسین جمیلی به عنوان خزانه دار اتاق ایران در دوره نهم انتخاب شد.

در نهایت انتخابات برای انتخاب منشی برگزار شد تا هفتمین عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز برگزیده شود.

کیوان کاشفی تنها کاندیدای این کرسی بود که به عنوان منشی هیات رئیسه انتخاب شد.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.