آگهی فراخوان عمومی مرحله دوم برگزاری مجمع عمومی عادی به شکل فوق العاده خانه معدن استان زنجان

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم خانه معدن استان زنجان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی عادی به شکل فوق العاده سالانه (مرحله دوم ) خانه معدن که روز چهارشنبه مورخ  02/05/1398  راس ساعت 10 صبح در محل سالن شهریاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان برگزار خواهد گردید، حضور بهم رسانند.

شرکت های عضو برای شرکت در جلسه مجمع عمومی بایستی یکی از اعضاء هیات مدیره خود را کتبا به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت به خانه معدن معرفی نمایند. معرفی نامه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره عملکرد سال 97

2- استماع گزارش بازرس درباره عملکرد سال 97

3- تعیین خط مشی خانه معدن و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیئت مدیره برای سال جاری

4- تکمیل اعضای هیات مدیره شرکت

5- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان

6-سایر موارد ...

 

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با شماره  4-33463770 -024 داخلی 308 کارشناس امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان تماس حاصل فرمائید.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.