مجمع عمومی انجمن ارگانیک شعبه زنجان

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن ارگانیک استان زنجان دعوت به عمل می آید در جلسه مجمع عمومی انجمن ارگانیک شعبه زنجان که روز سه شنبه مورخ 01/05/1398 راس ساعت 10:30 صبح در محل سالن شهریاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان برگزار خواهد گردید، حضور بهم رسانند.

شرکت های عضو برای شرکت در جلسه مجمع عمومی بایستی یکی از اعضاء هیات مدیره خود را کتبا به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت به انجمن ارگانیک استان زنجان معرفی نمایند. معرفی نامه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

دستور جلسه: 

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس درباره عملکرد سال 97

2- رسیدگی به بیلان مالی سال 97 و تصویب آن

3- تعیین خط مشی انجمن ارگانیک و بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهاد هیئت مدیره برای سال جاری

4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان

5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

6- تعیین حق ورودیه و عضویت

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با شماره  4-33463770 -024 داخلی 308 کارشناس امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان تماس حاصل فرمائید.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.