آگهی نوبت دوم مجمع موسسین انجمن قهوه ایران

فراخوان عضویت در مجمع موسسین انجمن قهوه ایران

در اجرای موافقت اصولی شماره ۷۹۱۵/۴۳/ص مورخ ۹۸/۷/۶ هیات نظارت راهبردی تشکل‌های اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت «انجمن قهوه ایران» در اتاق ایران،‌ مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت ۱۰ روز یک‌شنبه مورخ 98/9/17در محل سالن جلسات طبقه ششم اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

فراخوان عضویت در مجمع موسسین انجمن قهوه ایران

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.