پیگیری حل مشکلات معادن استان و منابع طبیعی استان زنجان در چهارمین جلسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان؛ پروانه های اکتشافی و عدم محوز توسعه سین کار مشکل اصلی معادن استان زنجان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، چهارمین جلسه کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان با حضور اعضا در سالن جلسات شهید شهریاری اتاق برگزار شد.
ولی الله منصوری رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی زنجان در ابتدای این جلسه با اشاره به مشکلاتی که معدنکاران استان در بخش‌های مختلف با آن درگیر هستند، اظهار کرد: از اصلی‌ترین مشکلات امروز معدن‌کاران، می توان به مشکلات با سازمان منابع طبیعی استان اشاره کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات موجود در بخش معدن استان، معادن را غیرفعال و در آستانه تعطیلی قرار داده است، تصریح کرد: یکی از مشکلات اساسی در پروانه های اکتشافی است که معدن کاران در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند.
منصوری با بیان اینکه ۴۴ درصد از معادن استان غیرفعال است، خاطرنشان کرد: روند استعلامات در استان زنجان از یک وحدت رویه ای برخوردار نبوده و متفاوت از سایر استان‌های کشور دنبال می شود.
آرمین سلسانی رئیس خانه معدن استان زنجان نیز در این جلسه با بیان اینکه مسائل داخلی بیشتر از مسائل خارجی معادن را درگیر کرده و معدن کار را با مشکل مواجه کرده است، ابراز کرد: معدنکاری یک صنعت پایدار و بلندمدت است که نباید با دید کوتاه مدت به آن نگاه کرد.
وی با تاکید بر اینکه پتانسیل های معدنی استان زنجان بسیار زیاد است، گفت :معدنکاری همیشه زیر سایه نفت قرار داشته و امروز عدم توسعه سین کار موجب دلسردی سرمایه گذار شده است.
در ادامه رضا کشاورز رئیس نظام مهندسی معدن استان زنجان با بیان اینکه برخی از قوانین مرتبط با معادن برای سالهای گذشته بوده و باید به روز شوند، ابراز کرد: مسوؤلان باید از ظرفیت‌های کارشناسی معادن استان استفاده کند و برای اصلاح قوانین از طرق های مختلف راهکار ارائه شود.
وی با بیان اینکه اقتصاد کشور به سوی عبور از نفت در حال حرکت است که می‌توان معادن را به عنوان یکی از موارد جایگزین آن انتخاب کرد، گفت: معادن ارز آوری بسیار خوبی دارند و نیاز اولیه بسیاری از صنایع را تامین می‌کنند.
کشاورز با تاکید بر اینکه معدن‌کاران استان حاضر به گیاه کاری و کاشت گونه گیاه گون هستند، گفت: معدنکار به دنبال تخریب محیط زیست نیست.
وی ادامه داد: در شرایط امروز اقتصاد کشور که نفت به فروش نمی رود، می توان به سمت جایگزینی معادن در اقتصاد کشور حرکت کرد.
در پایان این جلسه سلطان نژاد نماینده سازمان منابع طبیعی استان زنجان نیز با اشاره به مشکلاتی که با معدن‌کاران استان وجود دارد، اظهار کرد: برخی قوانین و موانع اصلی در سر همکاری های دو طرف وجود دارد که باید برای آنها راه حلهایی ارائه کرد.
وی با تاکید بر اینکه باید در راستای عملیاتی کردن شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید نامگذاری شده، حرکت کنیم: گفت" سازمان منابع طبیعی استان نیز به دنبال همکاری در راستای عملیاتی کردن همین موضوع است.
وی در رابطه با مشکلات مربوط به معدنکاری و قطع گیاه "گون" ادامه داد: برخی از گونه های گون استان در زمره گونه های خاصی قرار دارد که به عنوان ذخیره گاه ثبت شده و قطع آنها ممنوع است.
نماینده سازمان منابع طبیعی استان زنجان با تاکید بر اینکه مشکلات با تعامل قطعاً حل خواهد شد، تصریح کرد: بنای این سازمان حل مشکلات با معدن‌کاران است.
در ادامه این جلسه مباحث مختلفی از سوی حاضران در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر شد برای مشکلات خاص معدنکاری استان زنجان راهکارهای عملیاتی ارائه شود.
 انتها‌ی پیا‌م/ الف .میم

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.