فراخوان ثبت تشکل در حوزه های مختلف اقتصادی استان در اتاق بازرگانی زنجان

همانطور که مستحضرید بر اساس بند (ب) ماده (۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تشکل های اقتصادی، تشکل هایی هستند که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء اعم از حقیقی و حقوقی به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد اتاق ها یا سایر مراجع قانونی ثبت شده یا می شوند.

همچنین بر اساس ماده (۵) آیین نامه اجرایی ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی کشور، اتاق ها موظفند آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل اقتصادی فعال می باشند را شناسایی کنند و نسبت به ساماندهی، ایجاد و ثبت و در صورت ضرورت، زمینه سازی برای ادغام تشکلهای اقتصادی فعال اقدام نمایند.

با توجه به موارد معنونه و اهمیت تشکیل تشکل های اقتصادی در شرایط جاری کشور، از کلیه فعالین محترم اقتصادی استان دعوت می گرد د چنانچه بنابر تشخیص در حوزه فعالیت خود ظرفیت مناسبی برای تشکیل و فعالیت تشکل اقتصادی وجود داشته باشد موارد پیشنهادی خود را با واحد تشکل های اتاق زنجان به شماره تماس 33463770-024، داخلی 111 در میان بگذارند.

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.