آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه خانه معدن استان زنجان

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم خانه معدن استان زنجان دعوت به عمل می آید در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده خانه معدن استان زنجان که روز سه شنبه مورخ  25/06/1399  راس ساعت 10 صبح در محل سالن شهریاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان برگزار خواهد گردید، حضور بهم رسانند.
شرکت های عضو برای شرکت در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بایستی یکی از اعضاء هیات مدیره خود را کتبا به عنوان نماینده تام الاختیار شرکت خانه معدن استان زنجان معرفی نمایند. معرفی نامه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:  
1- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیأت مدیره سال 98
2- استماع گزارش بازرس درباره عملکرد سال 98
3- استماع گزارش هیأت مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید.
4- انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل بازرسان
5-سایر موارد ...

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با شماره  4-33463770 -024 داخلی111 مسئول امور تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان تماس حاصل فرمائید.

 

نظر شما
همه ی نظرها (0)
نتیجه‌ای یافت نشد.