شورای گفتگو

#نامسمتسمت در شورا
1فتح اله حقیقی استاندار زنجانرئیس شورا
2غلامحسین جمیلیرئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی زنجاندبیر شورا
3ابوالفضل عباسچیانمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان عضو اصلی
4ناصر فغفوریرئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان عضو اصلی
5محمدرضا یوسفیمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان عضو اصلی
6حسین جعفریرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان عضو اصلی
7سعید محمدی دوستدبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها عضو اصلی
8مسعود علیاریمدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان زنجان عضو اصلی
9حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان عضو اصلی
10حسن مظفریدادستان استان زنجان عضو اصلی
11مسیح اله معصومی شهردار زنجان عضو اصلی
12احمد نصیریرئيس شورای شهر زنجان عضو اصلی
13احمد نصیریرئیس اتاق تعاون استان زنجان عضو اصلی
14سید تقی ترابی نائب رئیس اتاق اصناف استان زنجان عضو اصلی
15مهدی رنگ رونارئيس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان عضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
16رضا کشاورزرئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان عضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
17ولی اله بیاترئيس انجمن همگن برق و الکترونیک عضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
18مهدی عباسی رئیس انجمن ملی زیتونعضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
19محمدرضا فیروزه رئيس اتحادیه تعاونی های کشاورزی استان زنجان عضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
20سجاد نباتچیان رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان عضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
#عنواندریافت فایل
1چهل و ششمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
2چهل و پنجمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
3چهل و چهارمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
4چهل و سومین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
5چهل و دومین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
6چهل و یکمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
7چهلمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
8سی و نهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
9سی و هشتمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
10سی و هفتمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
11سی و ششمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
12سی و پنجمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
13سی و چهارمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
14سی و سومین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
15سی و دومین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
16سی و یکمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
17سی امین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
18بیست و نهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
19بیست و هشتمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
20بیست و هفتمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
#نامسمتسمت در شورا
1مهدی خسروی معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان زنجان عضو اصلی
2حجت اله قصابی مدیرامور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان عضو اصلی
3جمشید مکی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان عضو اصلی
4جمشید عبادی سرپرست و کارشناس ارشد درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی استان عضو اصلی
5مصطفی باقری معاون توسعه و منابع سازمان امور مالیاتی استان عضو اصلی
6صادق حسینیمعاون منابع انسانی و پشتیبانی و عضو هیئت مدیره وزارت نیرو عضو اصلی
7موسوی معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عضو اصلی
8حمیرا آهنی معاون ارزیابی انطباق اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان عضو اصلی
9شهباز توکلی مدیر دفتر کارآفرینی و سرمایه گذاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان عضو اصلی
10مجید اسکندرپورمعاون سلامت سازمان دامپزشکی عضو اصلی
11ایرج احمدزاده معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان ورزش و جوانان استان عضو اصلی
12حسین سهیلمعاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان عضو اصلی
13حیدر سعیدی مجری طرحعضو اصلی
14پیام جوادی معاونت خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان عضو اصلی
15رضا باغبانی معاون توسعه مدیریت و منابع راه آهن شمالغرب عضو اصلی
16علی خلجی معاونت برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای زنجان عضو اصلی
17اردشیر ابراهیمی معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی آب وفاضلاب استان عضو اصلی
18دکتر مدقالچی معاونت حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عضو اصلی
19یوسف عباسی شرکت گازعضو اصلی
20اصغر اسماعیلی مدیرتوسعه و منابع راه و شهرسازی استان عضو اصلی
#عنواندریافت فایل
1یازدهمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی زنجان
2دهمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
3نهمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
4هشتمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
5هفتمین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
6ششمین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
7پنجمین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
8چهارمین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
9سومین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
10دومین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
11اولین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
#عنواندریافت فایل
1دومین صورتجلسه کمیته مشاغل سخت و زیان آور ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
2اولین صورتجلسه کمیته مشاغل سخت و زیان آور ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی