شورای گفتگو

#نامسمتسمت در شورا
1اسداله درویش امیریاستاندار زنجانرئیس شورا
2غلامحسین جمیلیرئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی زنجان دبیر شورا
3ابوالفضل عباسچیانمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان عضو اصلی
4ناصر فغفوریرئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان عضو اصلی
5محمدرضا یوسفیمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان عضو اصلی
6حسین جعفریرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان عضو اصلی
7سعید محمدی دوستدبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها عضو اصلی
8مسعود علیاریمدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان زنجان عضو اصلی
9جعفر گلمحمدیرئیس کل دادگستری استان زنجان عضو اصلی
10حسن مظفریدادستان استان زنجان عضو اصلی
11مسیح اله معصومی شهردار زنجان عضو اصلی
12احمد نصیریرئيس شورای شهر زنجان عضو اصلی
13احمد نصیریرئیس اتاق تعاون استان زنجان عضو اصلی
14سید تقی ترابی نائب رئیس اتاق اصناف استان زنجان عضو اصلی
15مهدی رنگ رونارئيس اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان عضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
16مهدی حمیدی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان عضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
17ولی اله بیاترئيس انجمن همگن برق و الکترونیک عضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
18مهدی عباسی رئیس انجمن زیتون استان زنجان عضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
19محمدرضا فیروزه رئيس اتحادیه تعاونی های کشاورزی استان زنجان عضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
20سجاد نباتچیان رئيس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان عضو اصلی و نماینده بخش خصوصی
#عنواندریافت فایل
1سی و ششمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
2سی و پنجمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
3سی و چهارمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
4سی و سومین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
5سی و دومین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
6سی و یکمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
7سی امین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
8بیست و نهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
9بیست و هشتمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
10بیست و هفتمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
11بیست و ششمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
12بیست و پنجمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
13بیست و چهارمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
14بیست و سومین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
15بیست و دومین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
16بیست و یکمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
17بیستمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
18نوزدهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
19هجدهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
20هفدهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
#عنواندریافت فایل
1دومین صورتجلسه کمیته مشاغل سخت و زیان آور ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
2اولین صورتجلسه کمیته مشاغل سخت و زیان آور ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی