شورای گفتگو

#نامسمتسمت در شورا
1فتح اله حقیقی استاندار زنجانرئیس شورا
2فرامرز نیک سرشتمعاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداریعضو اصلی
3شهرام طهماسبیرئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزیعضو اصلی
4ابوالفضل عباسچیانمدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان عضو اصلی
5ناصر فغفوریرئيس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان زنجان عضو اصلی
6محمدرضا یوسفیمدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان عضو اصلی
7جواد تاراسیرئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان عضو اصلی
8حسن دادگردبیر کمیسیون هماهنگی بانک ها عضو اصلی
9علی وقف چینماینده مجلسعضو اصلی
10فریدون احمدینماینده مجلسعضو اصلی
11سید مرتضی خاتمینماینده مجلسعضو اصلی
12احمد بیگدلینماینده مجلسعضو اصلی
13محمد عزیزی نماینده مجلسعضو اصلی
14حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان عضو اصلی
15محسن کرمیدادستان استان زنجان عضو اصلی
16علی یگانه فردرئیس اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی زنجاندبیر شورا
17پرویز رمضانلودبیر اتاق تعاون استان زنجان عضو اصلی
18سید محمود موسویرئیس اتاق اصناف استان زنجان عضو اصلی
19-شهردار زنجان عضو اصلی
20حمید حمیدیرئيس شورای اسلامی استان زنجان عضو اصلی
#عنواندریافت فایل
1پنجاه و چهارمین صورتجلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان
2پنجاه و سومین صورتجلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان
3پنجاه و دومین صورتجلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان
4پنجاه و یکمین صورتجلسه شورای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان زنجان
5پنجاهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
6چهل و نهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
7چهل و هشتمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
8چهل و هفتمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
9چهل و ششمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
10چهل و پنجمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
11چهل و چهارمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
12چهل و سومین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
13چهل و دومین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
14چهل و یکمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
15چهلمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
16سی و نهمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
17سی و هشتمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
18سی و هفتمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
19سی و ششمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
20سی و پنجمین صورتجلسه شورای استانی گفتگوی دولت و بخش خصوصی
#نامسمتسمت در شورا
1مهدی خسروی معاون قضایی و برنامه ریزی دادگستری استان زنجان عضو اصلی
2حجت اله قصابی مدیرامور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان عضو اصلی
3جمشید مکی معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان عضو اصلی
4جمشید عبادی سرپرست و کارشناس ارشد درآمد حق بیمه سازمان تامین اجتماعی استان عضو اصلی
5مصطفی باقری معاون توسعه و منابع سازمان امور مالیاتی استان عضو اصلی
6صادق حسینیمعاون منابع انسانی و پشتیبانی و عضو هیئت مدیره وزارت نیرو عضو اصلی
7موسوی معاونت بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عضو اصلی
8حمیرا آهنی معاون ارزیابی انطباق اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان عضو اصلی
9شهباز توکلی مدیر دفتر کارآفرینی و سرمایه گذاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان عضو اصلی
10مجید اسکندرپورمعاون سلامت سازمان دامپزشکی عضو اصلی
11ایرج احمدزاده معاونت توسعه منابع و پشتیبانی سازمان ورزش و جوانان استان عضو اصلی
12حسین سهیلمعاونت برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان عضو اصلی
13حیدر سعیدی مجری طرحعضو اصلی
14پیام جوادی معاونت خدمات مشترکین توزیع نیروی برق استان عضو اصلی
15رضا باغبانی معاون توسعه مدیریت و منابع راه آهن شمالغرب عضو اصلی
16علی خلجی معاونت برنامه ریزی و تحقیقات برق منطقه ای زنجان عضو اصلی
17اردشیر ابراهیمی معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی آب وفاضلاب استان عضو اصلی
18دکتر مدقالچی معاونت حمل و نقل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان عضو اصلی
19یوسف عباسی شرکت گازعضو اصلی
20اصغر اسماعیلی مدیرتوسعه و منابع راه و شهرسازی استان عضو اصلی
#عنواندریافت فایل
1یازدهمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار اتاق بازرگانی زنجان
2دهمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
3نهمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
4هشتمین جلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
5هفتمین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
6ششمین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
7پنجمین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
8چهارمین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
9سومین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
10دومین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
11اولین صورتجلسه کمیته بهبود فضای کسب و کار
#عنواندریافت فایل
1دومین صورتجلسه کمیته مشاغل سخت و زیان آور ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی
2اولین صورتجلسه کمیته مشاغل سخت و زیان آور ذیل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی