تشکل های استانی

رئیس اتحادیه: آقای مهدی رنگ رونا 
 نائب رئیس اتحادیه:آقای سید عبدالمجید هاشمی
نائب رئیس اتحادیه: آقای حسین نریمان نژاد 
خزانه دار و عضو هیات مدیره اتحادیه:آقای داود سقایی
منشی و عضو هیئت مدیره و دبیر اتحادیه: آقای سینا اشتری 

بازرس: عبداله اسماعیلیان

خلاصه عملکرد اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان در آذرماه ۱۳۹۵

خلاصه عملکرد خرداد و تیرماه ۱۳۹۶ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد مردادماه ۱۳۹۶ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان

خلاصه عمکلرد شهریور و مهر ماه ۱۳۹۶ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد اسفند ماه۹۶ و فروردین و اردیبهشت ماه ۹۷اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد خرداد و تیرماه  ۹۷اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد مردادماه ۹۷ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد اتحادیه شهریورماه 97 اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد اتحادیه صادرکنندگان مهرماه 97 اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

 

 

رئيس: اسداله رحیمی 

نائب رئیس : کریم علیجانی 

خزانه دار:مهرداد قدوسی

منشی:محمدرضا صباغی

بازرس: آقای محمدرضا ذوالفقاری 

عضو هیات مدیره: بهروز داداشی

 

رئیس: آقای حمید موسوی

اعضای هیئت مدیره : آقای اویس نکیسا- آقای حسین همتی-  خانم پریسا عطائیان – خانم رویا رستمی

تعداد اعضاء : ۱۵نفر

در حال حاضر، توجه و تمرکز بر موضوع نگهداری و تعمیرات امری ضروری و انکارناپذیر است. از دیدگاه صاحبان صنایع و سهام کلیه دارایی های فیزیکی از قبیل ماشین آلات و تجهیزات یک سازمان جزو سرمایه های باارزش سازمان محسوب می گردند و به شدت به دنبال راهکاری مناسب جهت افزایش کارایی و اثربخشی تجهیزات و ماشین آلات خود در سازمان هستند.

در راستای خدمت رسانی و اعتلای سطح دانش وآگاهی در زمینه نگهداری و تعمیرات در استان زنجان گام مهمی با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران و زنجان برداشته شد که منجر به تاسیس انجمن و اتاق فکر نگهداری و تعمیرات گردید. انجمن نگهداری و تعمیرات استان زنجان متعهد است که با توجه به توانمندیهای علمی و تجربی متخصصان خود در زمینه مشکلات سیستم های نگهداری و تعمیرات در صنایع استان زنجان به مطالعه و پژوهش پرداخته تا راهکارهای اقتصادی و عملیاتی را جهت بهبود و رفع مشکلات در این زمینه ارائه نماید.

انجمن نگهداری و تعمیرات استان زنجان در مردادماه ۹۳ با اخذ محوز رسمی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاسیس گردید. هدف اصلی این انجمن بالا بردن دانش و آگاهی صاحبان صنایع، مدیران و کارشناسان فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات استان زنجان است.

 

رئیس:آقای آرمین سلسانی

نائب رئیس: آقای رضا کشاورز 

خزانه دار:آقای ولی اله منصوری

منشی: آقای ابراهیم صمدی

عضو هیات مدیره: خانم المیرا رشیدی

اعضاء هیات مدیره: آقایان مهدی بازرگانی، عباس قنبری، حسین زینی وند، نیما ظهیریان و امیرحسین جمیلی 

بازرس: آقای محمدرضا عزیزیان

 

رئيس هیات مدیره: آقای سید کاظم اصغری

نائب رئیس اول:آقای علیرضا چراغی

نائب رئيس دوم: آقای یونس قاسمی

خزانه دار:آقای علی النقی رسولی

منشی: آقای سید کاظم اصغری

عضو هیات مدیره:  آقایانعباسی امینی و سید حمزه جعفری

رئيس هیات مدیره :آقای عبداله اسماعیلیان

نائب رئیس: آقای شاهمرادی

خزانه دار: خانم عزیزیان

دبیر:آقای جماعتلو

عضو هیات مدیره: آقای کلانتری

نام رئيس: آقای امیرحسین جمیلی 

نائب رئيس اول: آقای سید مجتبی توحدی 

نائب رئيس دوم: خانم پریسا عطائیان 

خزانه دار: آقای بابک کوهساری 

دبیر: آقای پژمان عربخانی 

بازرس اصلی: آقای حمیدرضا ابوالفتحی 

بازرس علی البدل: مهسا ابراهیمی 

اعضای علی البدل هیات مدیره: آقای سید محمد حسن موسوی- آقای وحید سالک 

رئيس هیات مدیره: آقای سعید یوسفی اصل 

نائب رئیس اول: آقای محمود ضرابی 

نائب رئيس دوم: آقای ولی اله بیات 

خزانه دار: آقای سعید امیدی 

عضو هیات مدیره: آقای غلامحسین جمیلی 

اعضای علی البدل هیات مدیره: آقایان محمدرضا کرد لو- سید حسین موسوی 

بازرس اصلی: آقای محسن مکی 

بازرس علی البدل: مرتضی بازرگانی