تشکل های استانی

آقای مهدی رنگ رونا : رئیس اتحادیه
آقای سید عبدالمجید هاشمی : نائب رئیس اتحادیه
آقای حسین نریمان نژاد : نائب رئیس اتحادیه
آقای داود سقایی : خزانه دار و عضو هیات مدیره اتحادیه
آقای سینا اشتری : منشی و عضو هیئت مدیره و دبیر اتحادیه 

خلاصه عملکرد اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان در آذرماه ۱۳۹۵

خلاصه عملکرد خرداد و تیرماه ۱۳۹۶ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد مردادماه ۱۳۹۶ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان

خلاصه عمکلرد شهریور و مهر ماه ۱۳۹۶ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

رئیس: رحیمی

اعضای هیئت مدیره: رضا عاملی - ابراهیم سلیمانی- رضا محمدی- ناصر سلیمانی 

 

در حال حاضر، توجه و تمرکز بر موضوع نگهداری و تعمیرات امری ضروری و انکارناپذیر است. از دیدگاه صاحبان صنایع و سهام کلیه دارایی های فیزیکی از قبیل ماشین آلان و تجهیزات یک سازمان جزو سرمایه های باارزش سازمان محسوب می گردند و به شدت به دنبال راهکاری مناسب جهت افزایش کارایی و اثربخشی تجهیزات و ماشین آلات خود در سازمان هستند.

در راستای خدمت رسانی و اعتلای سطح دانش وآگاهی در زمینه نگهداری و تعمیرات در استان زنجان گام مهمی با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران و زنجان برداشته شد که منجر به تاسیس انجمن و اتاق فکر نگهداری و تعمیرات گردید. انجمن نگهداری و تعمیرات استان زنجان متعهد است که با توجه به توانمندیهای علمی و تجربی متخصصان خود در زمینه مشکلات سیستم های نگهداری و تعمیرات در صنایع استان زنجان به مطالعه و پژوهش پرداخته تا راهکارهای اقتصادی و عملیاتی را جهت بهبود و رفع مشکلات در این زمینه ارائه نماید.

انجمن نگهداری و تعمیرات استان زنجان در مردادماه ۹۳ با اخذ محوز رسمی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاسیس گردید. هدف اصلی این انجمن بالا بردن دانش و آگاهی صاحبان صنایع، مدیران و کارشناسان فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات استان زنجان است.

رئیس: حمید موسوی

اعضای هیئت مدیره : اویس نکیسا- حسین همتی-  پریسا عطائیان – رویا رستمی

تعداد اعضاء : ۱۵نفر

رئیس: آرمین سلسانی

نائب رئیس: رضا کشاورز 

خزانه دار:ولی اله منصوری

منشی: ابراهیم صمدی

عضو هیات مدیره: المیرا رشیدی

اعضاء هیات مدیره: آقایان مهدی بازرگانی، عباس قنبری، حسین زینی وند، نیما ظهیریان و امیرحسین جمیلی و بازرس: آقای محمدرضا عزیزیان

 

مهدی عباسی: رئيس هیات مدیره 

علیرضا چراغی: نائب رئیس اول

یونس قاسمی: نائب رئيس دوم

علی النقی رسولی: خزانه دار

سید کاظم اصغری: منشی

عباسی امینی و سید حمزه جعفری: عضو هیات مدیره 

عبداله اسماعیلیان: رئيس هیات مدیره 

شاهمرادی: نائب رئیس

خانم عزیزیان: خزانه دار

جماعتلو: دبیر

کلانتری: عضو هیات مدیره