تشکل های استانی

رئیس اتحادیه: آقای مهدی رنگ رونا 
 نائب رئیس اتحادیه:آقای سید عبدالمجید هاشمی
نائب رئیس اتحادیه: آقای حسین نریمان نژاد 
خزانه دار و عضو هیات مدیره اتحادیه:آقای داود سقایی
منشی و عضو هیئت مدیره و دبیر اتحادیه: آقای سینا اشتری 

بازرس: عبداله اسماعیلیان

 

خلاصه عملکرد اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان در آذرماه ۱۳۹۵

خلاصه عملکرد خرداد و تیرماه ۱۳۹۶ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد مردادماه ۱۳۹۶ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان

خلاصه عمکلرد شهریور و مهر ماه ۱۳۹۶ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد اسفند ماه۹۶ و فروردین و اردیبهشت ماه ۹۷اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد خرداد و تیرماه  ۹۷اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد مردادماه ۹۷ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد  شهریورماه ۹۷ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد  مهرماه ۹۷ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد آبان و آذرماه ۹۷ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد بهمن ماه ۹۷ اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان 

خلاصه عملکرد اردیبهشت ماه 98 اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان

خلاصه عملکرد خرداد ماه 98 اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان

خلاصه عملکرد تیرماه 98 اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان

خلاصه عملکرد شهریور 98 اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان

خلاصه عملکرد مهر 98 اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان

خلاصه عملکرد آذر 98 اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان

 

رئيس: اسداله رحیمی 

نائب رئیس : بهروز داداشی 

خزانه دار: مهرداد قدوسی

منشی: سعید محبی

بازرس: آقای محمدرضا ذوالفقاری 

بازرس علی البدل: محمد زمانی 

عضو هیات مدیره: محسن محبی

اعضاء علی البدل هیات مدیره:حسین سلمانی - محمد رضا صباغی

-سندیکای صنایع آسانسورو پله برقی
هویت ثبتی و قانونی: به استناد بند ک ماده ( ۵ ) قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۰۵ مجمع عمومی موسسین سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و صورتجلسه مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۰ هیئت مدیره انجمن مذکور ، سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران تحت شماره ۱۳۵ به تاریخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۱ در این اتاق تشکیل وبه ثبت رسید ( آگهی شماره ۲۷۳۸-۱۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۲/۰۴ مندرج در روزنامه رسمی کشور (

موضوع فعالیت:
ساماندهی و قانونمندی در امور حرفه‌ای و تخصصی مربوط به آسانسور و پله برقی درایران و به منظور ایجاد هماهنگی در فعالیت طراحان ، سازندگان ، تولیدکنندگان ، فن آوران و فروشندگان طراحی و مونتاژ آسانسور و پله برقی و فعالین خدمات وابسته به آن و برای تمرکز امور فنی و مهندسی و برخورداری از سیاستگذاری مناسب و واحد جهت مقاصد تولیدی و تجارتی و خدماتی در زمینه فوق و نیز به منظور تأمین حقوق و منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی که موضوع فعالیت و اشتغال آنها در امور مذکور باشد ، سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران و خدمات وابسته به آن طبق مبانی ذیل تشکیل می‌گردد .

حوزه فعالیت:
حوزه فعالیت سندیکا در سراسر ایران است و می‌تواند پس از تصویب هیأت مدیره و تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراکز استانها شعبه و در شهرستانها عندالزوم نمایندگی دایر نماید . شرایط تشکیل شعب و نمایندگی‌ها می بایست مطابق با آئین‌نامه‌های اجرایی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران باشد.

اهداف:

-تلاش درجهت تعیین و اجرای استاندارد ملی برای کلیه مراحل فروش ، طراحی ، ساخت و تولید آسانسور وپله برقی و انواع قطعات آن و نیز نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری و بهره برداری آسانسور و پله برقی .

-کوشش در سازماندهی  برای  جذب  افراد حقیقی و حقوقی که جهت عضویت در سندیکا واجد صلاحیت می باشند و تلاش گروهی در جهت تأمین منافع به حق و سالم اعضاء در راستای منافع ملی کشور .

-تلاش در جهت دستیابی به آخرین استانداردهای بین المللی برای کلیه دست اندرکاران صنعت آسانسور و پله برقی در ایران .

-حمایت از تولیدات ساخت داخل با تلاش برای ارتقاء کیفیت محصولات داخلی ،  همچنین  ارائه برنامه های لازم به منظور ارتقاء دانش فنی و دستیابی به تکنولوژی آسانسورهای پیشرفته .

-ایجاد هماهنگی با کلیه دستگاههای اجرایی و قانونی دست اندرکار درصنعت ساختمان وابنیه به منظور استفاده ازآسانسور و پله برقی استاندارد .

-فعالیت در زمینه صادرنمودن آسانسور و پله برقی و خدمات مربوط به آن به خارج از کشور خصوصاً کشورهای همجوار .

-ایجاد کمیته‌های تخصصی بازرسی کننده داخلی برای حصول اطمینان از رعایت اصول ایمنی و استاندارد جهت کلیه مراحل مربوط به فعالیت های صنعت آسانسور و پله برقی (کنترل عملکرد اعضاء) با انگیزه تشریک مساعی با شرکت¬های مستقل بازرسی در چارچوب قانون .

-تشکیل مراکز آموزشی و تحقیقات علمی و صنعتی ، برگزاری سمینارهای تخصصی و همچنین حضور در سمینارهای مختلف جهانی و ترجمه وتألیف مقالات علمی و صنعتی مرتبط با صنعت آسانسور و پله برقی .

-تلاش در جهت بالا بردن اعتبار و حیثیت سندیکا از طریق سازماندهی و ایجاد روابط مناسب بین اعضاء .

-تشکیل و حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مربوط به صنعت آسانسور و پله برقی .

-تشکیل مرکز یا مراکزی در داخل و خارج از کشور به منظور فعالیت در جهت اهداف عالیه سندیکا مانند تأسیس خانه آسانسور و پله برقی .

-انجام هر نوع فعالیت اداری ، فرهنگی ، علمی ، صنعتی ، اقتصادی، بازرگانی ، تحقیقاتی و … در داخل و خارج از کشور که در جهت اهداف عالیه سندیکا باشد .

-تلاش در جهت داوری و حکمیت در حل و فصل اختلافات حقوقی مابین اعضاء و نیز میان اعضاء و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی .

-تشکیل شرکت های تعاونی به منظور جذب ، سرمایه و ارائه خدمات به اعضاء در زمینه فعالیت های ساخت و تولید ، طراحی و مهندسی ، صادرات و واردات .

-تشویق و ترغیب اعضاء ، به تشکل های صنعتی به صورت کنسرسیوم در ارتباط با انجام پروژه های بزرگ ملی و بین المللی .

-ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف سندیکا و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب ، مجلات و بروشورهای تخصصی .

-تلاش برای ایجاد فضای مناسب جهت رقابت سالم و منصفانه و ایجاد فرصتهای مناسب برای کلیه اعضاء جهت ورود به بازارها .

اهم فعالیت های انجمن سندیکای آسانسور استان زنجان-اردیبهشت 98

اهم فعالیت های انجمن سندیکای آسانسور استان زنجان- خرداد 98

اهم فعالیت های انجمن سندیکای آسانسور استان زنجان- تیرماه98

اهم فعالیت های انجمن سندیکای آسانسور استان زنجان- شهریور 98

اهم فعالیت های انجمن سندیکای آسانسور استان زنجان- مهر 98

اهم فعالیت های انجمن سندیکای آسانسور استان زنجان- آبان 98

اهم فعالیت های انجمن سندیکای آسانسور استان زنجان- آذر 98

رئیس:آقای آرمین سلسانی

نائب رئیس: آقای ابراهیم صمدی 

خزانه دار:آقای ولی الله منصوری

دبیر: آقای محمد حسن جلیلی انگورانی

بازرس اصلی: علی شیرین
بازرس علی البدل: سرور بدری

-خانه معدن استان زنجان

معدن و معدنكاري در ايران داراي سابقه اي بس طولاني و پرافتخار است. صدها نام بجاي مانده از روزگاران گذشته مانند آهنگران، كوه زر، زرشوران، كوه سرمه، كوه نقره و طالسمي گواه اين مدعاست. ساكنان فلات ايران جزو اولين اقوامي بوده اند كه به كشف فلز دست يافته اند. آثاري كه از قسمت هايي از سرزمين ايران مربوط به هزاره ششم قبل از ميلاد پيدا شده است، مي تواند مويد اين موضوع باشد كه در آن زمان، ايرانيان مس را از راه احياء مالاكيت بدست آورده اند
در فاصله زماني 4000 تا 4500 سال پيش از ميلاد، آلياژ مفرغ در ايران شناخته شده بود كه خود نشانگر پيشرو بودن ايرانيان در دانش و علم معدنكاري است. ايران با حدود 1% جمعيت جهان حدود 7% ذخاير كشف شده دنيا را داراست كه خود حاكي از در اختيار داشتن بستر مناسب سرمايه گذاري در اين بخش است. کشورمان با دارا بودن حدود ۶۸ نوع ماده معدنی (غیر نفتی)، ۳۷ بیلیون تن ذخایر کشف شده و ۵۷ بیلیون تن ذخایر بالقوه در میان ۱۵ قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب می‌آید و در بسياري از ذخاير مواد معدني در دنيا ثروتمند مي باشد
وجود 57 میلیارد تن ذخیره معدنی که 37 میلیارد تن آن به صورت قطعی و 20 میلیارد تن آن ذخیره‌ احتمالی است و وجود 68 نوع ماده معدنی، که حاصل تنها اکتشاف 20 درصد از پوشش کل کشور است، ایران را جزء 12 کشور برتر معدن‌خیز قرار داده است که با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که ایران در مواد معدنی استراتژیک همچون مس، سنگ آهن و ..... وضعیت بسیار مناسب‌تری نسبت به میزان متوسط جهانی دارد ولی با این شرایط بخش معدن ایران همواره در طول سالیان اخیر سهم کمتر از 1 درصد در تولید ناخالص داخلی داشته است.


به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، شاید یکی از مهمترین مزیت‌های ایران برای گذر از این بحران، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی، تهدیدها به فرصت تبدیل شوند. بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی، نشان داده است که کمترین آسیب‌پذیری در سیکل‌های تجاری را داشته و بیشترین کمک را به اقتصاد کرده است
در شرایط اقتصاد مقاومتی نیز معدن از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود. بنابراین دولت و مجلس باید نگاه ویژه‌ای به این بخش مهم داشته باشند. در این مان فعالیت‌های گسترده ای توسط اعضای جدید خانه معدن استان زنجان در راستای ایجاد کمیته‌های تخصصی جهت بررسی مسائل و مشکلات مربوط به معدنکاری انجام گرفته است
خانه معدن استان زنجان به منظور ارتقاء و افزایش توان بهره وری شرکت های خصوصی در این استان و همچنین ایجاد رقابت در بخش معدن و صنایع معدنی کشور و تمرکز و برنامه ریزی بر روی منابع معدنی استان به عنوان ثروت خدادادی و سرمایه ملی در جهت ایجاد اشتغال پایدار و افزایش سهم تولید ناخالص ملی در کشور و اثرگذاری آن در افزایش رشد اقتصادی دولت می تواند به عنوان بازویی قوی میان فعالان بخش معدن و دولت عمل نموده و با شناخت کافی از نیازها و دغدغه های بخش خصوصی قادر خواهد بود تا مشکلات و مسائل معدنکاران را حل و فصل نماید.

موقعیت و تنوع مواد معدنی استان زنجان

تعداد 414 معدن در استان زنجان دارای پروانه بهره برداری می باشند که بنا به گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، تا انتهای سال 1395، 279 معدن فعال در استان زنجان شناسایی شده است. همچنین میزان استخراج‌ مواد معدنی در سال 1395 از این معادن 4 میلیون و 226 هزار و 393 تن بوده است. از ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۰ نوع آن در این استان وجود دارد و از این تعداد ۲۸ ماده معدنی در حال استخراج است.
معدن سرب و روی انگوران در روستای دندی (شهرستان ماهنشان) استان زنجان بزرگ‌ترین تولید کننده سرب و روی ایران و بزرگ‌ترین معدن سرب و روی خاورمیانه است. معدن سرب و روی انگوران یکی از معادن کشور با سابقه ی تاریخی در زمینه بهره برداری می باشد که شکل نوین استخراج از آن به اواخر دهه 40 خورشیدی باز می گردد. این معدن در نوع خود از بزرگ ترین معادن خاورمیانه و از پرعیارترین کانسارهای روی و سرب جهان به شمار می آید. ظرفیت تولید آن سالانه 700هزار تن اکسید سرب و روی و مخلوط سولفوره سرب و روی است که این میزان تولید برای کارخانه های تولید شمش سرب و روی در استان زنجان به کار گرفته می شود. در حال حاضر 78 کارخانه سرب و روی در داخل و خارج از استان خریدار مواد معدنی این معدن هستند. استخراج از معدن سرب و روی انگوران به دو صورت روباز و زیرزمینی انجام می گیرد. جدای از معادن فلزی، بخش گسترده ای از معادن استان زنجان را سنگ های تزئینی و ساختمانی شامل می شوند. مهمترین سنگ های ساختمانی استان زنجان را سنگ گرانیت شامل گرانیت های منطقه حاجی سیران و زنجان و منطقه ابهر و خرمدره دربر دارد و همچنین سنگ تراورتن بیشتر در منطقه دندی متمرکز است. همچنین بیش از ۴۰ معدن گرانیت در استان زنجان وجود دارد که ضایعات این معادن برای کف‌پوش پیاده‌روها و جداول خیابان‌ها استفاده می شود. 


به گزارش اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان، بارهای معدنی بخش قابل توجهی از محموله های استان را شامل می شود و ۳۲درصد محموله های استان را بارهای معدنی تشکیل می دهند. نوع کالاهای صادراتی از گمرک زنجان نشان می‌دهد که شمش روی و شمش سرب بیشترین میزان صادرات را از گمرک زنجان داشته‌اند. در نیمه نخست امسال 69 هزار تن به ارزش 141 میلیون و 200 هزار دلار کالا از مبادی گمرک استان زنجان صادر شده است. با توجه به اینکه در شش ماهه سال گذشته نیز بیش از 50 هزار تن کالا از گمرک استان زنجان صادر شده بود می توان چنین اظهار نمود که این موضوع حاکی از افزایش 39 درصدی حجم کالاهای صادراتی در نیمه نخست امسال در استان زنجان است.

اهداف خانه معدن استان زنجان:

برگزاری دوره های آموزشی در سطوح مختلف به منظور ارتقاء کیفیت معدن کاری در سطح استان و نیز کشور 
* حل مشکلات معدنکاران با سازمان های ذیربط و همچنین رفع موانع مربوط به معارضین محلی 
*ارتقاء فعالیتهای تحقیق و توسعه در معادن و صنایع معدنی 
*بازاریابی و ایجاد زمینه های لازم جهت حضور در بازارهای جهانی 
* بررســی، ارزیابی، مشاورت و مشـــارکت در برنامه ریزیهای تخصصی مرتبط با مواد معدنی و فرآوری و صنایع معدنی 
* ایجاد و تقویت نظام هماهنگ آماری و کنترل کیفیت در معادن و صنایع معدنی استان 
* همکاری با سازمان صنعت، معدن و تجارت و همچنین نظام مهندسی معدن استان زنجان به منظور تهیه و تدوین لوایح، قوانین و مقررات مرتبط با مواد معدنی، فرآوری و صنایع معدنی در استان 
*ارتقاء سطح علمی و فن آوری در تولید مواد معدنی، فرآوری و صنایع معدنی و افزایش بهره وری در معادن و کارخانجات فرآوری و صنایع معدنی استان زنجان

اهم فعالیت های خانه معدن استان زنجان-فروردین 98

اهم فعالیت های خانه معدن استان زنجان -اردیبهشت 98

اهم فعالیت های خانه معدن استان زنجان- خرداد 98

اهم فعالیت های خانه معدن استان زنجان- تیرماه98

اهم فعالیت های خانه معدن استان زنجان- مرداد 98

اهم فعالیت های خانه معدن استان زنجان- شهریور 98

اهم فعالیت های خانه معدن استان زنجان- مهر 98

اهم فعالیت های خانه معدن استان زنجان- آبان 98

اهم فعالیت های خانه معدن استان زنجان- آذر 98

رئيس: آقای سید محمد حسن موسوی 

نائب رئيس: آقای مهدی بازرگانی 

خزانه دار: آقای آرش آتش نما

اعضای هیات مدیره: آقای حامد فرهادی- آقایسید صدار خلخالی شریفی 

بازرس اصلی : آقای ابوالفضل بیات

بازرس علی البدل: آقای عزیزیان

دبیر: آقای سید محمدمهدی موسوی 

-انجمن تجارت الکترونیک

انجمن  تجارت الکترونیک به ‌منظور گسترش، پیشبرد و ارتقای علمی تجارت الکترونیکی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه‌ تجارت الکترونیکی، تأسیس ‌شده است.

وظایف و فعالیتهای انجمن تجارت الکترونیک

-همکاری با نهادهای اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگری و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمینه علمی موضوع فعالیت انجمن

-ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل از محققان و استادان ممتاز

- ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی و فنی

- برگزاری گردهمایی‌های علمی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی

- انتشار کتب و نشریات علمی

 

رئيس هیات مدیره: آقای مهدی عباسی

نائب رئیس اول:آقای ناصر عسگری

نائب رئيس دوم: آقای یونس قاسمی

خزانه دار:آقای علی النقی رسولی

منشی: آقای بابک همتی نیا

عضو هیات مدیره:  آقایان رضا اسدی و علی نجفیو محمدحسین میرابوالفتحی

بازرس اصلی: آقای سید کاظم اصغری

بازرس علی البدل: آقای فتح الله وقفچی 

 

 

-انجمن ملی زیتون استان زنجان

شورای ملی زیتون ایران به عنوان یک تشکل ملی با همکاری فعالین ذیربط در صنعت  زیتون  در سال 1387 تاسیس شد و هم اکنون با اجماع تشکل های استانی زیتون  بصورت غیرسیاسی،غیرانتفاعی و غیردولتی مشغول به فعالیت می باشد.

اهداف شورای ملی زیتون

اهداف شورای ملی زیتون ایران بطور کلی در سه بخش:

۱- ساماندهی تولید زیتون کشور

۲- ساماندهی تجارت زیتون کشور

 ۳-ساماندهی مصرف زیتون کشور تقسیم بندی میشود.

 اهم اهداف شورا عبارتند از

۱-پی ریزی یک نظام جامع زیتون و فعالیت های مرتبط 

۲-حمایت از بهبود فضای کسب  کار

۳- دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء شورا 

۴- اشاعه فرهنگ مصرف زیتون، روغن زیتون و مشتقات آن 

۵-تصویب سیاست های حمایتگرانه از تولید داخلی زیتون کشور 

۶-پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور

۷- تعامل  با مقامات دولتی و مجلس شورای اسلامی جهت بهبود عملکرد  شورا 

۸-برگزاری دوره های آموزشی برای دست اندرکاران زیتون در جهت افزایش کیفیت  و مرغوبیت محصولات زیتون تولید داخلی کشور 

۹-جلوگیری از هرگونه رقابت ناسالم که به زیان دست اندرکاران زیتون کشور و کاهش مرغوبیت محصولات زیتون داخلی منجر گردد

۱۰- تدوین و انتشار نشریات علمی و صنعتی و تشکیل کنفرانس ها و سمینارهای علمی و عملی 

۱۱- فراهم کردن امکان استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران زیتون کشور و بهنگام نمودن آن با صنعت زیتون جهان 

اهم فعالیت های انجمن زیتون استان زنجان-اردیبهشت 98

اهم فعالیت های انجمن زیتون استان زنجان- خرداد 98

اهم فعالیت های انجمن زیتون استان زنجان- تیرماه98

رئيس هیات مدیره :آقای مرتضی عزیزپور

نائب رئیس: عبدالله اسماعیلیان

خزانه دار: محسن علمدار

دبیر:آقای علیرضا جماعتلو

بازرس اصلی : محمدرضا کردلو

بازرس علی البدل: وحید سالک

 

-انجمن ارگانیک استان زنجان

انجمن ارگانیک زنجان با هدف توسعه و ترویج تولید محصولات ارگانیک و سالم به عنوان شعبه انجمن ارگانیک کشور در استان تشکیل و به ثبت رسیده است ، تا با استناد به قوانین موجود از جمله استاندارد ملی نسبت به صدور مجوز استفاده از برند این انجمن برای محصولات واجد صلاحیت اقدام نماید .

 

اهداف

۱- شناسايي مناطق توليد محصولات ارگانيك .

۲- شناسايي توليدكنندگان و دست اندركاران محصولات ارگانيك براساس تقاضاي بازار و اولويت بندي آنها

۳- بررسي مسائل و مشكلات و تدوين و ارائه راهكارهاي لازم به منظور توليد محصولات ارگانيك از مراحل قبل از كشت ، كاشت ، داشت ، برداشت ،‌ فرآوري ،‌ بسته بندي ، بازرگاني و بازاريابي و صنايع محصولات ارگانيک .

۴- ايجاد بانك اطلاعات و سايت هاي مورد نياز در زمينه توليد ، فرآوري ، بازاريابي محصولات ارگانيك .

۵- ايجاد كميته هاي تخصصي ويژه در زمينه هاي كشاورزي ،‌صنايع ، بازرگاني ، حقوقي ، مديريتي و اطلاع رساني و توليدكنندگان محصولات بيولوژيك.

۶- ايجاد ارتباط و همكاري با سازمان ها،شركت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي فعال خارجي در زمينه محصولات ارگانيك .

۷- قبول و انجام فعاليت ها و وظايف تحقيقاتي و اجرايي در زمينه محصولات ارگانيك كه از سوي دستگاه ها و سازمان هاي ذيربط به انجمن واگذار و يا پيشنهاد مي شود .

۸- ايجاد ارتباط با بانك ها و سازمان هاي اعتباري كشور و همچنين سازمان هاي مالي و پولي بين المللي در قالب قوانين كشور و فراهم سازي زمينه تسهيلات مالي در جهت رشد و توسعه فعاليت هاي اعضاء .

۹- بازاريابي مستمر با كسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا ، قيمت ، بازارهاي مصرف و توليد براي عرضه به اعضاء با بهره گيري از آخرين ره يافت هاي جهاني جهت نيل به اهداف قانوني رشد و توسعه توليد و صادرات

۱۰- مشاركت گروهي در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها و تهيه و تنظيم پيش نويس قوانين و مصوبات مرتبط با توليد، صادرات و واردات كالاها و خدمات در جهت حفظ منافع ملي و اعضاء با هماهنگي اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران

۱۱- فعاليت براي جذب و مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي واجد شرايط جهت عضويت در انجمن

۱۲- ارتقاء اعتبار و منزلت اعضاء انجمن از طريق سازماندهي و ايجاد روابط مناسب بين واحدهاي عضو

۱۳- انجام هرگونه فعاليت هاي علمي ، تحقيقاتي و بازرگاني در داخل و خارج كشور در چارچوب قوانين موضوعه براي نيل به اهداف انجمن

۱۴- تلاش براي افزايش توليد و توسعه صادرات كالاها يا خدمات موضوع فعاليت انجمن و واردات مورد نياز صنايع مربوطه .

۱۵- كمك به تحقق هدف هاي كمي و كيفي تعيين شده براي توليد ، فرآوري، صادرات و واردات كالاها يا خدمات موضوع فعاليت انجمن .

۱۶- حمايت از منافع مشترك اعضاء .

۱۷- ارائه خدمات حقوقي و مشورتي به اعضاء .

۱۸- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري در آن بخش از توليد كه زمينه افزايش صادرات كالا يا خدمات را فراهم مي كند .

۱۹- جلوگيري از رقابت هاي ناسالم اعضاء در بازارهاي هدف از طريق اعمال ضوابط كميته انظباطي با همکاري اتاق ايران

۲۰- تلاش براي افزايش دسترسي به بازارهاي جهاني كالاها يا خدمات صادراتي كشور و ايجاد فرصتهاي مناسب براي كليه اعضاء جهت ورود به اين بازارها .

۲۱- مشاركت در تدوين استانداردهاي مورد نياز توليد ، فرآوري و بسته بندي و صادرات كالاها و خدمات موضوع فعاليت انجمن و كنترل آن از طريق تاسيس شركت هاي بازرسي و نظارت .

۲۲- كوشش در جهت رفع اختلاف في مابين اعضاء و عنداللزوم از طريق حكميت مركز داوري اتاق ايران

۲۳- معرفي اعضاء فعال و خوشنام به وزارتخانه ها و سازمان هاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهيلات مورد نياز .

۲۴- تهيه گزارشات سالانه از عملكرد انجمن و ارزيابي آن ، طرح مسائل و مشكلات همراه با پيشنهاد راه حل هاي اجرايي براي رفع مشكلات و ارائه گزارشات مزبور به مجامع ، سازمان توسعه تجارت و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران.

۲۵- ارائه پيشنهادهاي اجرايي جهت رفع مشكلات توليد ، فرآوري ، صادرات و واردات گروه كالايي و يا خدماتي موضوع فعاليت انجمن مربوطه به نهاد ها ، سازمان ها و وزارت خانه هاي ذيربط و ارسال رونوشت آن با اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران جهت اطلاع .

۲۶- برگزاري دوره هاي آموزشي و انجام تحقيقات علمي ، صنعتي و تجاري مورد نياز اعضاء و برگزاري همايشهاي تخصصي و ميزگردها و همچنين حضور در همايش هاي مختلف داخلي و خارجي و تاليف و ترجمه و انتشار كتب ،انتشار نشريات اعم از خبرنامه،هفته نامه ماهنامه، فصلنامه و سالنامه و مقالات علمي و تخصصي

۲۷- برگزاري و حضور در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي .

۲۸- كوشش براي جذب سرمايه،انتقال فن آوري،توسعه مديريت و دانش فني و استفاده از نيروي انساني ماهر خارجي براي رشد و ارتقاي زمينه هاي موضوع فعاليت انجمن .

۲۹- الزام اعضاء به اجراي صحيح مقررات توليدي و تجاري كشور و اساسنامه و مقررات و ضوابط انجمن و همكاري مستمر با كميته انضباطي اتاق بازرگاني ايران .

۳۰-راه اندازي و ايجاد آزمايشگاه هاي مرجع براي تعيين باقي مانده هاي سموم مضر(محصولات ارگانيک و صدور گواهي

۳۱-ايجاد لوگوي ملي و معرفي بين المللي براي شناسايي محصولات ارگانيک در داخل و خارج کشور

۳۲-تشويق و ترغيب صنايع مرتبط با ارگانيک و جذب آن ها در انجمن

۳۳-برنامه ريزي جهت ايجاد آموزشگاه در زمينه کشاورزي ارگانيک

نام رئيس: آقای امیرحسین جمیلی 

نائب رئيس اول: آقای سید مجتبی توحدی 

نائب رئيس دوم: خانم پریسا عطائیان 

خزانه دار: آقای بابک کوهساری 

دبیر: آقای پژمان عربخانی 

بازرس اصلی: آقای حمیدرضا ابوالفتحی 

بازرس علی البدل: مهسا ابراهیمی 

-انجمن جوانان کارآفرین استان زنجان

 این انجمن بر مبنای حمایت و گسترش ایده ها و خلاقیت های جوانان پایه ریزی شده است. ترویج و سرعت بخشیدن به کارآفرینی و توسعه فضای کسب کار، هدف عمده تاسیس انجمن جوانان کارآفرین در زنجان است. از اهداف دیگر این انجمن  حمایت و گسترش ایده ها و خلاقیت های جوانان می باشد.

اهم فعالیت های انجمن جوانان کارآفرین استان زنجان- بهار 98

رئيس هیات مدیره: آقای سعید یوسفی اصل 

نائب رئیس اول: آقای محمود ضرابی 

نائب رئيس دوم: آقای ولی اله بیات 

خزانه دار: آقای سعید امیدی 

عضو هیات مدیره: آقای غلامحسین جمیلی 

اعضای علی البدل هیات مدیره: آقایان محمدرضا کرد لو- سید حسین موسوی 

بازرس اصلی: آقای محسن مکی 

بازرس علی البدل: مرتضی بازرگانی 

 

-خدمات کانون کارآفرینان استان زنجان

در قالب تعامل با مجامع کارآفرینی ، مدیران استانی ، واحدهای تولیدی کارآفرین ، اعضای کانون و کارآفرینان استان به شرح سرفصل های زیر ارائه می شود.

 الف – در تعامل با مجامع کارآفرینی و مدیران استانی

-ارائه راهکار برای بهبود وضعیت موجود و توسعه کارآفرینی در استان

-ارائه پیشنهاد به مدیران دستگاه های اجرائی در امر تصمیم گیری و اجرای برنامه های توسعه کارآفرینی

-ارائه گزارش دوره ای از عملکرد کانون و مشکلات کارآفرینان به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

ب – در تعامل با کارآفرینان

-ارائه خدمات مشاوره ( حقوقی ، بانکی ، مالیات ، بیمه و ... ) به کارآفرینان ( اعضای کانون )

-ارائه خدمات آموزشی به کارآفرینان ( در قالب نیاز سنجی از اعضای کانون )

-ارائه خدمات پژوهشی به جامعه کارآفرینان استان در قالب قراردادهای فی مابین

-برپائی تورهای کارآفرینی در سطح استان و کشور با رویکرد آموزشی ، پژوهشی و تبادل تجربه

-بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات کارآفرینان در قالب نشست های ماهانه با دستگاه های مرتبط

اهم فعالیت های انجمن کانون کارآفرینی استان زنجان-فروردین 98

اهم فعالیت های انجمن کانون کارآفرینی استان زنجان-اردیبهشت 98

اهم فعالیت های انجمن کانون کارآفرینی استان زنجان- خرداد 98

اهم فعالیت های انجمن کانون کارآفرینی استان زنجان- تیرماه98

اهم فعالیت های انجمن کانون کارآفرینی استان زنجان- شهریور 98

اهم فعالیت های انجمن کانون کارآفرینی استان زنجان- مهر 98

اهم فعالیت های انجمن کانون کارآفرینی استان زنجان- آبان 98

رئيس هیات مدیره: مریم دغاغله 

نائب رئيس: معصومه حاجی داداشی

خزانه دار: مهدی آذرآئین

منشی: ماک اژدر جراحی 

بازرس اصلی: عباس نادری

بازرس علی البدل: جواد عونی 

 اهم وظایف انجمن که بر اساس اساسنامه تعریف گردیده :

همکاری و مشارکت با اداره کل استاندارد استان در خصوص صدور مجوز آزمایشگاه های جدید ، افزایش دامنه فعالیت ، تعیین و ابطال پروانه آزمایشگاهها ، اخذ استانداردها و مجوزهای لازم جهت تایید صلاحیت آزمایشگاهها ، تهیه کتب، ایجاد بانک اطلاعاتی روز آخر و پیاده سازی سیستمهای کیفیت در امور آزمایشگاهها

شایان ذکر است این انجمن به همت اتاق بازرگانی زنجان به منظور ساماندهی ، ارتقای کیفیت و همراهی در رفع موانع و مشکلات و نظارت بر فعالیت و عملکرد آزمایشگاههای تایید صلاحیت شده استانی به استناد ماده 5 قانون بهبود محیط کسب و کار تاسیس گردیده است.

اهم فعالیت های انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون استان زنجان-اردیبهشت 98

اهم فعالیت های انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون استان زنجان- خرداد 98

 

رئيس هیات مدیرهسید معروف موسوی

 نائب رئيسآقای اکبر حاجی علی اکبری توحدی

خزانه دار: آقاي عباس بیات

 بازرس اصلی: آقای سید مرسل خلیلی

بازرس علی البدل: آقای نصراله خلفی  

 

اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد، حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائی ها در چارچوب قوانین موضوعه کشور و دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو، انجمن فرش دستباف استان زنجان قانون تشکیل اتاق بازرگانی، صنايع،معادن و كشاورزی ايران و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مطابق با مفاد زير تشكيل می گردد.

هویت:

" انجمن فرش دستباف استان زنجان " که در این اساسنامه اختصاراً “ انجمن” نامیده می شود، در اجرای قانون اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزي ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/9/1373) وقانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل میشود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و بصورت صنفی، حرفه ای، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

اهم فعالیت های انجمن فرش دستباف استان زنجان- اردیبهشت 98

اهم فعالیت های انجمن فرش دستباف استان زنجان- خرداد 98

اهم فعالیت های انجمن فرش دستباف استان زنجان- تیرماه98

اهم فعالیت های انجمن فرش دستباف استان زنجان- مرداد98

اهم فعالیت های انجمن فرش دستباف استان زنجان- مهر 98

رئيس هیات مدیرهرسول رستم خانی

نائب رئيسمحمد باقر جزیاری

خزانه دارمجید محمد رضایی

منشیحسین عبدی

بازرس اصلیحمید رضا مصطفی 

 

 

انجمن قندریزان استان زنجان

 

به منظور ساماندهی امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری  بیشتر از سرمایه گذاری و تولید ، استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و به هنگام نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در اینگونه موارد ،حمایت از بهبود فضای کسب و کار و پاسخ گویی به مشکلات و نارسائیها در چارچوب قوانین موضوعه کشورو دفاع از حقوق و منافع مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و  حقوقی عضو، انجمن قندریزان استان زنجان تشكيل  گردید .