تشکل های استانی

 

رئيس: اسداله رحیمی 

نائب رئیس : کریم علیجانی 

خزانه دار:مهرداد قدوسی

منشی:محمدرضا صباغی

بازرس: آقای محمدرضا ذوالفقاری 

عضو هیات مدیره: بهروز داداشی

 

رئیس: آقای حمید موسوی

اعضای هیئت مدیره : آقای اویس نکیسا- آقای حسین همتی-  خانم پریسا عطائیان – خانم رویا رستمی

تعداد اعضاء : ۱۵نفر

در حال حاضر، توجه و تمرکز بر موضوع نگهداری و تعمیرات امری ضروری و انکارناپذیر است. از دیدگاه صاحبان صنایع و سهام کلیه دارایی های فیزیکی از قبیل ماشین آلات و تجهیزات یک سازمان جزو سرمایه های باارزش سازمان محسوب می گردند و به شدت به دنبال راهکاری مناسب جهت افزایش کارایی و اثربخشی تجهیزات و ماشین آلات خود در سازمان هستند.

در راستای خدمت رسانی و اعتلای سطح دانش وآگاهی در زمینه نگهداری و تعمیرات در استان زنجان گام مهمی با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاوزی ایران و زنجان برداشته شد که منجر به تاسیس انجمن و اتاق فکر نگهداری و تعمیرات گردید. انجمن نگهداری و تعمیرات استان زنجان متعهد است که با توجه به توانمندیهای علمی و تجربی متخصصان خود در زمینه مشکلات سیستم های نگهداری و تعمیرات در صنایع استان زنجان به مطالعه و پژوهش پرداخته تا راهکارهای اقتصادی و عملیاتی را جهت بهبود و رفع مشکلات در این زمینه ارائه نماید.

انجمن نگهداری و تعمیرات استان زنجان در مردادماه ۹۳ با اخذ محوز رسمی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاسیس گردید. هدف اصلی این انجمن بالا بردن دانش و آگاهی صاحبان صنایع، مدیران و کارشناسان فنی در زمینه نگهداری و تعمیرات استان زنجان است.

 

رئیس:آقای آرمین سلسانی

نائب رئیس: آقای رضا کشاورز 

خزانه دار:آقای ولی اله منصوری

منشی: آقای ابراهیم صمدی

عضو هیات مدیره: خانم المیرا رشیدی

اعضاء هیات مدیره: آقایان مهدی بازرگانی، عباس قنبری، حسین زینی وند، نیما ظهیریان و امیرحسین جمیلی 

بازرس: آقای محمدرضا عزیزیان

 

رئيس هیات مدیره: آقای مهدی عباسی

نائب رئیس اول:آقای علیرضا چراغی

نائب رئيس دوم: آقای یونس قاسمی

خزانه دار:آقای علی النقی رسولی

منشی: آقای سید کاظم اصغری

عضو هیات مدیره:  آقایانعباسی امینی و سید حمزه جعفری

رئيس هیات مدیره :آقای عبداله اسماعیلیان

نائب رئیس: آقای شاهمرادی

خزانه دار: خانم عزیزیان

دبیر:آقای جماعتلو

عضو هیات مدیره: آقای کلانتری

نام رئيس: آقای امیرحسین جمیلی 

نائب رئيس اول: آقای سید مجتبی توحدی 

نائب رئيس دوم: خانم پریسا عطائیان 

خزانه دار: آقای بابک کوهساری 

دبیر: آقای پژمان عربخانی 

بازرس اصلی: آقای حمیدرضا ابوالفتحی 

بازرس علی البدل: مهسا ابراهیمی 

اعضای علی البدل هیات مدیره: آقای سید محمد حسن موسوی- آقای وحید سالک 

رئيس هیات مدیره: آقای سعید یوسفی اصل 

نائب رئیس اول: آقای محمود ضرابی 

نائب رئيس دوم: آقای ولی اله بیات 

خزانه دار: آقای سعید امیدی 

عضو هیات مدیره: آقای غلامحسین جمیلی 

اعضای علی البدل هیات مدیره: آقایان محمدرضا کرد لو- سید حسین موسوی 

بازرس اصلی: آقای محسن مکی 

بازرس علی البدل: مرتضی بازرگانی