در ۱۶ مهرماه ۱۳۰۵ شمسی اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد . ریاست این اتاق را حاج امین اصفهانی عهده دار بود. به این ترتیب حاج امین اصفهانی اولین رئیس اتاق بازرگانی ایران محسوب میشود و از ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۱ این سمت را بر عهده داشت .

سال ۱۳۱۰ دولت با وضع قانون خاصی انحصار تجارت خارجی کشور را در دست گرفت و نظارت بر آن را نیز در اختیار خود قرار داد. این امر خشم و نگرانی و بدگمانی تجار را برانگیخت و برای لغو این قانون به تلاش پرداختند. دولت به تلافی، اتاقهای بازرگانی موجود را بحال تعلیق درآورد وسعی کرد اعضاء این اتاق ها را در سازمان جدیدی که ایجاد کرده بود و به آن اعتبار دائمی قانونی بخشیده بود، متمرکز سازد.

 

 یکسال قبل از این واقعه، یعنی در مهرماه ۱۳۰۹ مجلس تاسیس ۳۶ اتاق جدید را در شهرهای بزرگ تصویب کرده بود که اتاق زنجان نیز جزء این اتاقهای بوده است  و مقرر شد که تعداد نمایندگان آنها بسته به اهمیت تجاری شهر مربوط بین ۶ تا ۱۵ نفر تعیین گردد . بر این اساس هیات نمایندگان اتاق تجارت زنجان که مشتمل بر ۱۱ نفر بودند ، شروع به فعالیت نمودند . اولین هیات نمایندگات اتاق تجارت زنجان عبارت بودند از  :

حاج رجب مغازه ای حاج میزا حسین نجفی
سید اسمعیل مهدیون شفیع ابریشمی
حاج میرزا هادی اسلامی رحیم نباتچی
محمد حسین بیجارچی نقی فتوره چی
حاج عباسقلی مهدوی                       

 

 

 

 

پس از پنج سال و رفع حالت تعلیق از اتاقها، در ۱۳۱۴ دولت تعداد اتاقها را به ۱۶ اتاق تقلیل داد و نظارت خود را بر فعالیت آنها شدت بخشید. مقرر بود تجار اسامی افراد مورد نظر خود را در هر اتاق تعیین کنند و به وزارت بازرگانی بفرستند و دولت از آن میان یک سوم آنها را برای فعالیت در هیات رئیسه اتاق انتخاب کند. به این ترتیب انتخاب هیات نمایندگان اتاقها دو مرحله ای و نهایتا در دست دولت بود. وزیر بازرگانی یا نماینده او می توانستند در جلسات و تصمیم گیریهای اتاقها شرکت کنند و در اینصورت ریاست جلسه با وزیر یا نماینده او بود

در سال ۱۳۱۲ اداره کل تجارت، مجمعی با شرکت نمایندگان کلیه اتاقهای کشور ترتیب داد که هدف آن کمک به راهنمایی بازرگانان در راستای سیاست دولت و جلب همکاری آنان بود و این امر یکسال پس از آن بود که مجلس ناچار شد برای جلوگیری از شدیدتر شدن وقفه ای که در اثر قانون انحصار تجارت خارجی در کشور پدید آمده بود ، به دولت اجازه دهد حق خود را در انحصار تجارت خارجی برای بعضی اقلام به بخش خصوصی واگذار کند و از همین جا یک نوع سهمیه بندی در تجارت خارجی بو جود آمد.

به این ترتیب فعالیتهای اتاق تجارت زنجان در سال ۱۳۱۴ به حالت تعلیق در آمده و تا سال ۱۳۷۳ فعالیت چندانی از خود نشان نداد .

در تاریخ  ۱۳۷۳/۱۱/۱۵جلسه ای به دعوت اداره کل بازرگانی استان زنجان از واحدهای تولیدی صنعتی , معدنی و بازرگانی ودست اندکاران تجارت خارجی در محل اداره کل بازرگانی استان تشکیل گردید و در این جلسه لزوم تاسیس اتاق بازرگانی مورد تائید و تاکید شرکت کنندگان قرار گرفت و بلافاصله اقدام به رای گیری جهت انتخاب هیات موسس گردید و در نهایت تعداددوازده نفر بعنوان هیات موسس درحضور حاضرین در جلسه انتخاب گردیدند۰

در تاریخ ۱۳۷۳/۱۲/۱۴ اولین گردهمائی بزرگ دارندگان کارت بازرگانی به دعوت هیات موسس و باحضور معاون استاندار و مدیران کل ادارات تشکیل و با همیاری اعضای هیات موسس محل موقت اتاق تعیین و اقدام به تهیه لوازم اداری مورد لزوم شد و هیات موسس مامور پیگیری و تاسیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان گردید۰

در تاریخ ۱۳۷۴/۴/۱۷ باطی مراحل قانونی اولین دوره انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان انجام و اولین هیات نمایندگان بشرح ذیل انتخاب شدند :

 

آقای ابراهیم جمیلی آقای عبدالمجید هاشمی
آقای سیروس دباغی آقای هاشم حاج علی اکبری
آقای علی اکبر ابوالحسنی زراعتکار آقای حمید حاجی غفاری
آقای علی عسگرلو  آقای حسین دهستانی
آقای علی کلانتری آقای عبدالمجید فلاح
آقای احمد مستندی آقای محمد صادق بروجردی زاده
آقای بهروز اکرامی نقش آقای ناصر بهمنی
آقای محمود مستندی  

    
اعضای اولین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان عبارت بودند از آقایان :

 

۱– ابراهیم جمیلی   رئیس اتاق
۲– سیروس دباغی    نائب رئیس اول اتاق
۳– محمد صادق بروجردی زاده  نائب رئیس دوم اتاق
۴– علی اکبر ابوالحسنی زراعتکار  خزانه دار اتاق
 ۵–علی عسگرلو  منشی اتاق
 ۶-احمد مستندی  عضو هیات نمایندگان
 ۷-حسین میرزاده منفرد  عضو هیات نمایندگان
 ۸-سیدعبدالمجید هاشمی  عضو هیات نمایندگان
 ۹-حسین دهستانی  عضو هیات نمایندگان
۱۰-عبدالمجید فلاح   عضو هیات نمایندگان
۱۱-حمید حاجی غفاری عضو هیات نمایندگان
۱۲-ناصر بهمنی عضو هیات نمایندگان
۱۳-هاشم حاجی علی اکبری عضو هیات نمایندگان
۱۴-بهروز اکرامی نقش عضو هیات نمایندگان
۱۵-مجید کلانتری عضو هیات نمایندگاناعضای دومین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان که در تاریخ۱۳۷۷/۱۱/۷ انتخاب گردید عبارت بودند از آقایان :

۱– ابراهیم جمیلی رئیس اتاق
۲–حسین دهستانی نائب رئیس اول اتاق
۳–قاسم طالبی نائب رئیس دوم اتاق
۴–سید عبدالمجید هاشمی خزانه دار اتاق
۵–وحید ادریسی منشی  اتاق
۶-مهدی نباتچیان عضو هیات نمایندگان
۷-علی کلانتری عضو هیات نمایندگان
۸-محمدتقی مقدم فرد عضو هیات نمایندگان
۹-اسماعیل صمیمی عضو هیات نمایندگان
۱۰-محمود مستندی عضو هیات نمایندگان
۱۱-ناصر بهمنی عضو هیات نمایندگان
۱۲-عباس واعظی عضو هیات نمایندگان
۱۳-هاشم حاجی علی اکبری عضو هیات نمایندگان
۱۴-بهروز عطایی عضو هیات نمایندگان
۱۵-سیروس دباغی عضو هیات نمایندگان


            
اعضای سومین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان که در تاریخ۱۳۸۱/۱۲/۷ انتخاب گردید عبارتند بودند از آقایان :

۱–ابراهیم جمیلی رئیس اتاق
۲–حسین دهستانی نائب رئیس اول اتاق
۳–علی کلانتری نائب رئیس دوم اتاق
۴–سید عبدالمجید هاشمی عضو هیات رئیسه اتاق
۵–محمود مستندی عضو هیات رئیسه اتاق
۶- عباس واعظی عضو هیات نمایندگان
۷-اصغر نباتچیان عضو هیات نمایندگان
۸-محمدتقی مقدم فرد عضو هیات نمایندگان
۹-علی یگانه فرد عضو هیات نمایندگان
۱۰-محمدرسول تاریوردی زاده عضو هیات نمایندگان
۱۱-عبدالحمید فیضی عضو هیات نمایندگان
۱۲-مرتضی موسی زاده   عضو هیات نمایندگان
۱۳-محمد عباسعلی پور کبیره عضو هیات نمایندگان
۱۴-غلامعلی مختارزاده دهقان عضو هیات نمایندگان
۱۵-هاشم حاجی علی اکبری عضو هیات نمایندگان

                       

اعضای چهارمین هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان زنجان که در تاریخ۱۳۸۵/۱۲/۸ انتخاب گردید عبارتند بودند از آقایان :

۱–ابراهیم جمیلی  رئیس اتاق
۲–حسین دهستانی نائب رئیس اول اتاق
۳–علی کلانتری نائب رئیس دوم اتاق
۴–سید عبدالمجید هاشمی عضو هیات رئیسه اتاق
۵–محمد تقی مقدم فرد عضو هیات رئیسه اتاق
۶-عباس واعظی  عضو هیات نمایندگان
۷-محمود مستندی عضو هیات نمایندگان
۸-مهندس احمد پور عضو هیات نمایندگان
۹-علی یگانه فرد عضو هیات نمایندگان
۱۰-محمدرسول تاریوردی زاده عضو هیات نمایندگان
۱۱-عبدالحمید فیضی عضو هیات نمایندگان
۱۲-حمیدرضا قدری عضو هیات نمایندگان
۱۳-علی مرادی عضو هیات نمایندگان
۱۴-جواد پاسه عضو هیات نمایندگان
۱۵-هاشم حاجی علی اکبری عضو هیات نمایندگاناعضای پنجمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان که در سال 89 انتخاب گردید عبارتند بودند از آقایان :

1-غلامحسین جمیلی رئیس
2-علی کلانتری نایب رئیس اول
3-فرید صباحی
نایب رئیس دوم
4-سید عبدالمجید هاشمی
خزانه دار
5-محمود مستندی
منشی
6-هاشم حاج علی اکبری عضو هیات نمایندگان
7-علی یگانه‌فرد
عضو هیات نمایندگان
8-جواد پاسه
عضو هیات نمایندگان
9-محمدرسول تاریوردی‌زاده
عضو هیات نمایندگان
10-یعقوب کارگرزاده
عضو هیات نمایندگان
11-نبی‌اله کلانتری
عضو هیات نمایندگان
12-ولی‌اله منصوری
عضو هیات نمایندگان
13-علی مرادی
عضو هیات نمایندگان
14-سیروس مسانجی عضو هیات نمایندگان
15- بهروز ضرغام
عضو هیات نمایندگان

 

اعضای ششمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان که در سال 93 انتخاب گردید عبارتند بودند از آقایان :

1-غلامحسین جمیلی رئیس
2-محمدتقی مقدم‌فرد
نایب رئیس اول
3-علی کلانتری
نایب رئیس دوم
4-صمد یوسفی‌اصل
خزانه دار
5-علی یگانه‌فرد
منشی
6-هاشم حاج علی اکبری عضو هیات نمایندگان
7-عبدالمجید هاشمی
عضو هیات نمایندگان
8-محسن عطاییان
عضو هیات نمایندگان
9-محمود ضرابی
عضو هیات نمایندگان
10-علی باقر‌زاده خورسندی
عضو هیات نمایندگان
11-رضا منفرد
عضو هیات نمایندگان
12-ولی‌اله منصوری
عضو هیات نمایندگان
13-شهرام کدخدایی
عضو هیات نمایندگان
14-محمود مستندی
عضو هیات نمایندگان
15- بهروز ضرغام
عضو هیات نمایندگان

 

اعضای هفتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان که در سال 97 انتخاب گردید عبارتند بودند از آقایان :

1-علی یگانه‌فرد  رئیس
2-محمود ضرابی
نایب رئیس اول
3-سهندعلی فلاحی
نایب رئیس دوم
4-سید علیرضا حجازیان
خزانه دار
5-محسن عطاییان
منشی
6-صمد یوسفی‌اصل
عضو هیات نمایندگان
7-محسن حمیدی
عضو هیات نمایندگان
8-داود سقایی
عضو هیات نمایندگان
9-علی باقر‌زاده خورسندی
عضو هیات نمایندگان
10-غلامحسن حسن‌تژاد
عضو هیات نمایندگان
11-ولی‌اله منصوری
عضو هیات نمایندگان
12-غلامحسین جمیلی
عضو هیات نمایندگان
13-ابراهیم جمیلی
عضو هیات نمایندگان
14-هاشم حاج علی اکبری
عضو هیات نمایندگان
15- مهدی رنگ رونا
عضو هیات نمایندگان

 

اعضای هشتمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن زنجان که در سال 1401 انتخاب گردید عبارتند بودند از آقایان :

1-صمد یوسفی‌اصل
رئیس
2-علیرضا آدمی
نایب رئیس اول
3-محمدرضا کردلو
نایب رئیس دوم
4-علی شاهمرادی
خزانه دار
5-حسین بازرگانی
منشی
6-ایرج افشارنیا
عضو هیات نمایندگان
7-وحید آذرگشسب
عضو هیات نمایندگان
8-حسین صنعان بنیسی
عضو هیات نمایندگان
9-غلامحسن حسن‌نژاد
عضو هیات نمایندگان
10-سید علیرضا حجازیان
عضو هیات نمایندگان
11-ایرج تاج‌الدین
عضو هیات نمایندگان
12-محسن حمیدی
عضو هیات نمایندگان
13-سهندعلی فلاحی
عضو هیات نمایندگان
14-ولی‌الله منصوری
عضو هیات نمایندگان
15- افشین آشوری
عضو هیات نمایندگان
آخرین ویرایش در دوشنبه, 28 اسفند 1402 13:49
برچسب‌ها
محتوای بیشتر در این بخش: هیئت رییسه »

تماس با اتاق بازرگانی زنجان

۴ – ۳۳۴۶۳۷۷۰ – ۰۲۴
۳۳۴۶۳۷۷۷ – ۰۲۴
دبیرخانه:
zanjanchamber2@zccima.ir irdirector@zccima.ir
روابط بین الملل:
international@zccima.ir
بزرگراه گاوازنگ - مجتمع ادارات ،روبروی برق منطقه ای- اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان
لینک شبکه های اجتماعی :
  

نقشه دسترسی به اتاق بازرگانی زنجان

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…