فرم پذیرش در مرکز نوآوری و شتاب‌دهی صادرات

 نکته : چنانچه پاسخ هر یک از فیلدهای ستاره دار در پروپوزال شما وجود دارد. به جای خالی گذاشتن کادر مربوطه، عبارت "در پروپوزال موجود است" را بنویسید.

1- مشخصات

یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

2- مشخصات فردی و تحصیلی مدیرعامل شرکت/ هسته فناور

ورودی نامعتبر
شماره موبایل نامعتبراست ( لطفا عدد انگلیسی وارد کنید)
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
شماره موبایل نامعتبراست ( لطفا عدد انگلیسی وارد کنید)
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

3- مشخصات محصول

0/1000

ورودی نامعتبر

0/1000

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

4- بازار سنجی

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

5- در خصوص نوآوری/ نوآوری‏ های موجود در محصول فیلدهای زیر را تکمیل نمائید.

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

6- در صورت داشتن مالکیت معنوی فیلدهای زیر را تکمیل نمائید.

داخلی(ملی)

منطقه ای(یک کشور خارجی یا منطقه خاص)

یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبرورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر

لطفا مدارک زیر را آپلود نمایید.(نام فایل ها به نام شرکت/مدیرعامل باشد)

ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
کد امنیتی بارگذاری مجدد ورودی نامعتبر

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…