در اجرای موافقت اصولی شماره 12659/14/ص مورخ 11/12/1400 کمیته سیاستگذاری و ساماندهی تشکل های اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت " انجمن شرکتهای فضای کار اشتراکی" در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 22/03/1401 در محل سالن جلسات طبقه اول ساختمان جدید اتاق ایران به نشانی تهران خیابان طالقانی- نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در  این حوزه دعوت می نماید از روز دوشنبه مورخ 16/03/1401 الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 21/03/1401 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استانها و تشکل های اتاق ایران واقع در تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه چهارم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

  • بررسی و تصویب اساسنامه.
  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.
  • تعیین ورودیه و حق عضویت.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  • سایر موارد.

مدارک عضویت :

الف اصل و کپی کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت (اشخاص حقوقی) از اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور    

ب دارابودن مجوز فضای کار اشتراکی از معاونت علمی ریاست جمهوری یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ج اصل معرفی نامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با مهر و امضای صاحبان امضاء ( نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت متبوع باشند .)

د-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع.

ه- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت(تغییرات هیات مدیره).

و اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/40 میلیون ریال (معادل چهار میلیون تومان) به شماره حساب (1515115115) به شماره شبا IR460120000000001515115115 با شناسه واریز 9900080172134  بانک ملت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

معاونت استانها و تشکلهای اتاق ایران

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

۴ – ۳۳۴۶۳۷۷۰ – ۰۲۴
۳۳۴۶۳۷۷۷ – ۰۲۴
irdirector@zccima.ir
بزرگراه گاوازنگ - مجتمع ادارات ،روبروی برق منطقه ای- اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان
لینک شبکه های اجتماعی :
  

ویدئو

گالری تصاویر

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…