تصمیمات هشتمین جلسه کمیته ماده ۲ مربوط،به صادرکنندگان

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، تصمیمات جدید دولت برای رفع تعهد ارزی سال های ٩٧،٩٨و ٩٩/ فرصت رفع تعهد ارزی صادرات سال ٩٨ تا ٣٠ مهر و سال ٩٩ تا ٣٠ آبان تمدید شد.

بعد از جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ١٧ شهریور ١۴٠٠ دولت تصمیم گرفته تا به صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی صادرات سال ٩٧ فرصت داده شد تا جهت تعیین تکلیف پرونده خود، نسبت به ارایه درخواست خود به کمیته اقدام ارزی تا تاریخ ٣٠ مهرماه ١۴٠٠ اقدام کنند.
فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال ٩٨ و ٩٩ به ترتیب تا ٣٠مهرماه و ٣٠ آبان ماه تمدید شد.
همچنین دولت پرونده تعقیب قضایی صادرکنندگان متخلف سالهای ٩٧ و ٩٨ را تا تاریخ ٣٠ مهرماه و متخلفان سال ٩٩ را تا ٣٠ آبان ماه متوقف کرد.

 

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…