به استحضار می رساند پرسشنامه واحدهاي صنعتی، معدنی و خدماتی سبز سال 1399-1400 به همراه دستورالعمل و پرسشنامه هاي مربوطه به صورت فایل الکترونیکی، از تاریخ 22/08/1400 در پرتال سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس https://iranemp.ir قابل دسترس می باشد. متقاضیان می توانند پس از مطالعه راهنما، حداکثر تا تاریخ 1400/09/30 نسبت تکمیل پرسشنامه مربوطه اقدام نمایند.

لازم به ذکر است رعایت موارد ذیل الزامی است:
1- کلیه مراحل ثبت نام و انتخاب بر اساس برنامه زمانبندي ذیل انجام خواهد شد.
- 1400/08/22 لغایت 1400/09/30 ثبت نام واحدهاي صنعتی و خدماتی
-1400/10/01 لغایت 1400/10/15 بررسی استانی و ارسال نتایج به سازمان
- 1400/10/15 لغایت 1400/11/15 بررسی در دبیرخانه و ممیزي عوامل ارزشیابی جهت انتخاب واحد هاي صنعتی و خدماتی سبز
-برگزاري همایش و تقدیر از واحدهاي منتخب

2- کلیه واحدهاي صنعتی و خدماتی می بایست پس از مطالعه دقیق راهنما نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند.

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…