در اجرای موافقت اصولی شماره 5037/14/ص مورخ 10/06/1400 اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت " انجمن تولیدکنندگان شیشه ایران" در اتاق ایران، مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت 15 روز  سه شنبه مورخ 16/09/1400 در محل سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی ایران به نشانی: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان شهید موسوی(فرصت)، پلاک 175  با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در  این حوزه دعوت می نماید از روز شنبه مورخ 06/09/1400 الی پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 13/09/1400 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استان‌ها و تشکل های اتاق ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه چهارم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

  • بررسی و تصویب اساسنامه.
  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.
  • تعیین ورودیه و حق عضویت.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  • سایر موارد.

مدارک عضویت :

الف – اصل و کپی کارت معتبر بازرگانی یا کارت عضویت (اشخاص حقیقی یا حقوقی) از اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور    

ب – کلیه فعالان با دا بودن : پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و تجارت یا پروانه کسب تولیدی از وزارت صنعت، معدن و تجارت

ج – اصل معرفی نامه نماینده اشخاص حقوقی جهت حضور در مجمع با مهر و امضای صاحبان امضاء ( نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل یا عضو هیات مدیره شرکت متبوع باشند .)

د-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت حضور در مجمع.

ه- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی شرکت(تغییرات هیات مدیره).

و – اصل فیش واریزی به مبلغ 000/000/100 میلیون ریال (معادل ده میلیون تومان) به شماره حساب (1515115115) به شماره شبا IR460120000000001515115115 با شناسه واریز 9900080165133 بانک ملت به نام اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

معاونت استانها و تشکلهای اتاق ایران 

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…