ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397

بسته جامع سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1397-1400 در  8 بخش و 17 بند تدوین و مواردی همچون ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1397، ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سالهای 1400-1398، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات خدمات ، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات مرز نشینان و پیله‌وران، رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات سرمایه گذاری خارجی در آن به صورت مشروح ذکر گردیده است.

همچنین بر اساس این دستورالعمل ، صادرکنندگان سال 1398تا پایان تیرماه سال 1400 و صادرکنندگان سال 1399 تا پایان شهریورماه سال‌ 1400 مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی خود از معافیت مالیاتی و استرداد مالیات بر ارزش افزوده  صادرات بهره مند شوند. این مهلت ، صرفاً جهت تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان بوده و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند(4) مصوبه  جلسه یکصدو هفتاد و هفتم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ندارد.

بر اساس مفاد مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی ، مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان ، چهارماه پس از صدور کالا بوده و افزایش این مهلت در خصوص کالاهای خاص توسط وزارت صمت صورت خواهد گرفت. لذا کلیه صادرکنندگان موظفند حداکثر 4 ماه بعد از صدور پروانه صادراتی نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام نموده تا مشمول بند ( ز) بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات نشوند. بر اساس این بند صادرکنندگانی که در مهلت‌های قانونی تعیین شده تعهدات ارزی خود را ایفا نکنند، مشمول محدودیتهایی از سوی بخشهای مختلف خواهند شد .

 

جزییات بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های 1400-1397 مورد تصویب کمیته ماده (۲) مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 21 فروردین ماه سال 1400

 

 
الف) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌ 1397:

1‏- صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی 1397.01.22  لغایت 1397.05.16 به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده‎اند، حداکثر تا 1400.03.31 فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.

تبصره: صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها در بازه زمانی فوق اقدام کرده اند، پس از ارائه  مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، در صورت تایید و تعیین مهلت توسط کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام و تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.

2‏- در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال 1397 امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شروط تعیین شده و تایید کمیته اقدام ارزی را به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما،  واردات در مقابل صادرات خود و شرکت‌های هم گروه، بازپرداخت بدهی‌های ارزی و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت. برای این امر ارائه درخواست مکتوب صادرکننده همراه با مستندات مربوطه حداکثر تا 1400.04.31 به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروریست، متعاقبا با تایید کمیته، امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد.

 

ب) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال‌های 1400-1398

1-صادرکنندگان سال 1398 تا پایان تیرماه 1400 و صادرکنندگان سال 1399 تا پایان شهریور ماه 1400  مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت های مربوطه بهره مند شوند. این مهلت صرفا برای تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان است و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند (4) مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی ندارد.

2- صادرکنندگان سالهای 1398 و 1399 مکلفند 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک  ج.ا.ا را به چرخه اقتصادی برگردانند.


ج) روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی :

‏1) - فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما

2) - واردات در مقابل صادرات خود

3)- واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر

4)- بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس

5) - فروش ارز به صورت اسکناس به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز با رعایت مقررات مربوطه

 

د‌ ـ سایر موارد :

1-    با توجه به سهمیه واردات تعیین شده برای پیله وران و تعاونی های مرزنشین، واردات انجام شده مذکور تا سقف تعیین شده  وفق فهرست اعلامی وزارت صمت، به عنوان رفع تعهد ارزی مورد پذیرش قرار می گیرد، مازاد صادرات انجام شده نسبت به سقف یادشده، مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی می باشد.
2-    صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده 19) و سایر اشخاص صرفاً پس از احراز اهلیت، اعتبار سنجی و در سقف تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت، امکان عرضه ارز در سامانه نیما را خواهند داشت.

 3-صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به بازگشت ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد براساس صورت وضعیت (مورد تایید کارفرما و کمیته ماده ۱۹) مطابق بسته می‌باشند.

4 -کالاهایی که برای آزمون به خارج از کشور صادر و برگشت داده نمی شوند و یا کالاهایی ک به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی ارسال می‌شوند با تایید وزارت صمت و بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک ج.ا.ا، مشمول ایفای تعهدات ارزی صادراتی نمی باشند.

5- در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت های مقرر، عدم ارائه خدمات توسط دستگاه های دولتی به شرح مندرج در بسته سیاستی اعمال خواهد شد.

 

آخرین ویرایش در شنبه, 28 فروردين 1400 13:31

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…