خلاصه­ ای از نتایج پایش ملی محیط کسب و کار ویژه بهار 1400

 به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان، بر اساس نتایج حاصل از پایش ملى محیط کسب وکار ایران در بهار 1400، رقم شاخص ملی، 5.90 ( نمره بدترین ارزیابى 10 است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابى فصل گذشته (زمستان 1399 با میانگین 8.50) بدتر شده است.

در بهار1400 فعالان اقتصادى مشارکت کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه: 1- غیرقابل پیش­بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- بی­ ثباتى سیاست­ها، قوانین و مقررات و رویه­هاى اجرایى ناظر به کسب وکار و  3- دشوارى تأمین مالى از بانک ها را نامناسبترین مؤلفه­های محیط کسب و کار ارزیابى نموده­اند.

بر اساس یافته­هاى این طرح در بهار 1400، استان هاي کرمانشاه، کرمان و کردستان به ترتیب داراى بدترین وضعیت محیط کسب وکار و استان­هاي سمنان، مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسب وکار نسبت به سایراستان ها ارزیابى شده­اند.

براساس یافته­های طرح، میانگین ظرفیت تولیدی (واقعی) بنگاه­های اقتصادی شرکت­کننده در فصل بهار معادل ۶۴ / ۳۸ درصد بوده که نسبت به همین میزان در زمستان گذشته ( ۷۲ / ۴۲ درصد) با کاهش تقریبی ۴ واحدی مواجه شده است.

بر اساس نتایج این پایش در بهار 1400، وضعیت محیط کسب وکار در بخش خدمات (5.96) در مقایسه با بخش­های کشاورزی (5.83) و صنعت (5.78) نامناسب­تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت­های اقتصادی برحسب طبقه­بندی استاندارد rev4. ISIC، رشته فعالیت­های 1- فعالیت اداری و خدمات پشتیبانی، 2- فعالیت حرفه ای، علمی و فنی و 3-آب رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت­های تصفیه دارای بدترین وضعیت محیط کسب وکار و رشته فعاليت­های 1- مالی و بیمه، 2-سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و 3-آموزش بهترین وضعیت محیط کسب وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت­های اقتصادی درکشور داشته­اند.

استان زنجان در بهار 1400 با شاخص 5.71 وضعیت نامساعدتری نسبت به فصل گذشته (با شاخص 5.31) و فصل مشابه سال گذشته (با شاخص 5.22) داشته است. سه مؤلفه 1- غیرقابل پیش­بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، 2- عرضه کالاها و محصولات قاچاق در بازار ایران 3- بی­ ثباتى سیاست­ها، قوانین و مقررات و رویه­هاى اجرایى ناظر به کسب وکار به ترتیب نامناسبترین مؤلفه­های محیط کسب و کار در استان ارزیابی شده­اند.

 

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…