تعریف کمیسیون ها

كميسيونها هسته هاي تخصصي اتاق هستند كه مورد مشورت هيأت نمايندگان و هيأت رئيسه قرار ميگيرند و محيط كسب وكار را در حوزه تخصصي خود پايش و گزارشها و پيشنهادهاي خود را به دو مرجع فوق ارائه ميكنند. هيأت رئيسه پس از اخذ نظر كميسيونها، بيانيه مأموريت آنها را تدوين و ابلاغ ميكند.

 

وظایف کمیسیون های اتاق به شرح زیر می باشد:

1- بررسی، اظهار نظر و تنظیم گزارش در خصوص موضوعات ارجاع شده به کمیسیون از طرف هیئت رئیسه

2- بررسی و چاره جویی مشکلات عام اعضاء اتاق در حوزه مرتبط به کمیسیون و پیگیری جهت رفع آنها

3- تبادل نظر در خصوص نحوه بهبود محیط کسب و کار در حوزه مربوط به کمیسیون، ارائه راهکار و پیگیری موثر

4- بررسی طرح ها، قوانین و لوایح، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با فعالیت کمیسیون و ارائه نظر به دبیرخانه

 

 

کمیسیون صنعت

کمیسیون کشاورزی، آب و اقتصاد سبز

 

کمیسیون معدن

 

کمیسیون تجارت

کمیسیون حمل و نقل و بیمه

 

کمیسیون IT و کسب و کارهای دانش بنیان
   

 

 

Last modified on Wednesday, 10 November 2021 09:42
Tagged under

Access to Zanjan Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…