اخبار کمیسیون ها

اخبار کمیسیون ها

طبقه بندي هاي فرزند

اخبار کمیسیون صنعت

اخبار کمیسیون صنعت (8)

در این بخش اخبار کمیسیون صنعت قرار دارد.

مشاهده موارد...
اخبار کمیسیون کشاورزی، آب و اقتصاد سبز

اخبار کمیسیون کشاورزی، آب و اقتصاد سبز (2)

در این بخش اخبار کمیسیون کشاورزی، آب و اقتصاد سبز قرار دارد.

مشاهده موارد...
اخبار کمیسیون معدن

اخبار کمیسیون معدن (4)

در این بخش اخبار کمیسیون معدن قرار دارد.

مشاهده موارد...
اخبار کمیسیون تجارت

اخبار کمیسیون تجارت (1)

در این بخش اخبار کمیسیون تجارت قرار دارد.

مشاهده موارد...
اخبار کمیسیون حمل و نقل و بیمه

اخبار کمیسیون حمل و نقل و بیمه (2)

در این بخش اخبار کمیسیون حمل و نقل و بیمه قرار دارد.

مشاهده موارد...
اخبار کمیسیون IT و کسب و کارهای دانش بنیان

اخبار کمیسیون IT و کسب و کارهای دانش بنیان (4)

در این بخش اخبار کمیسیون IT و کسب و کارهای دانش بنیان قرار دارد.

مشاهده موارد...
استفاده حداکثری از ظرفیت های استان جهت افزایش و سهولت حمل و نقل بار در استان زنجان
عدم ارتباط بین تولیدکننده و صادرکننده، پاشنه آشیل صادرات محصولات کشاورزی زنجان است

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…