این کمیسیون با برگزاری اولین جلسه در تاریخ 99/03/12 به نام کمیسیون "IT و کسب و کارهای دانش بنیان" تأسیس شد و سپس به منظور فعالیت گسترده تر، در جلسه ی مورخ 99/10/10 با تصویب اعضای آن و تأیید مراجع بالادستی به کمیسیون "فناوری و کسب و کارهای نوین" تغییر نام یافت.

 

 

منشور کمیسیون "فناوری و کسب و کارهای نوین"
(در چارچوب مقررات و ضوابط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي زنجان)


1- چشم انداز
نهادي براي توسعه‌ي کسب و کارهاي فناورانه و نوآوري در آنها و کاهش موانع فعالیت ها و بهبود فضاي کار آنها.


2- ارزش ها
2-1: باید در جهت کشف، افزایش، حمایت و رشد توانایی هاي هر فرد یا مجموعه که قابلیت نو آوري دارد تلاش کرد.
2-2: ایجاد انگیزه براي نوآوري در کسب و کارها و تقویت روحیه و انرژي فعالان فناوري ضروري است.
2-3: اخلاق مداري به عنوان اصل اساسی در کسب و کارها می بایست مورد توجه و تاکید مستمر باشد.


3- ذینفعان
شرکت ها و گروه ها و افراد فعال در عرصه ي فناوري، دانشگاهیان، بنگاه هاي اقتصادي و جامعه.


4- مأموریت
4-1: فعالیت به منظور شناخت موانع و مشکلات پیش روي فعالان فناوري و کسب و کارهاي نوین.
4-2: بررسی راهکارهاي رشد و توسعه ي کسب و کارهاي فناورانه.
4-3: اشاعه و ترویج فرهنگ کار بر مبناي اخلاق مداري از طریق تحقیق، تألیف، آموزش، مستند سازي و مانند آنها .
4-4: کشف و فعال سازي ایده ها و روش هاي جدید در راستاي ایجاد و توسعه ي کسب و کارهاي نوین.
4-5: تلاش در جهت رفع نیازهاي جامعه و صنعت به مفهوم عام با برقراري ارتباط جامعه با صنعت و دانشگاه

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 05 اسفند 1400 10:12

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…