در اجرای موافقت اصولی شماره 12885/14/ص مورخ 16/12/1400 کمیته سیاستگذاری و ساماندهی تشکل ها  مبنی بر تاسیس و ثبت " فدراسیون زراعت و باغبانی" در اتاق ایران مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین فدراسیون مزبور در ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 12/04/1401 در محل طبقه یک ساختمان جدید اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از کلیه فعالین در این حوزه دعوت می نماید از روز چهارشنبه مورخ 01/04/1401 الی پایان وقت اداری روز چهار شنبه مورخ 08/04/1401 جهت ثبت نام و تکمیل مدارک عضویت به معاونت استانها و تشکل های اتاق ایران واقع در تهران خیابان طالقانی نبش خیابان شهید موسوی (فرصت) شماره 175 طبقه چهارم مراجعه نمایند.

شایان ذکر است که مهلت یاد شده جهت ثبت نام و تکمیل مدارک قابل تغییر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه :

  • بررسی و تصویب اساسنامه.
  • انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان.
  • تعیین ورودیه و حق عضویت.
  • تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  • سایر موارد.

مدارک عضویت :

الف اسناد ثبت نام در سامانه جامع تشکل های اقتصادی ملی nesis.ir

ب پروانه فعالیت تشکل از اتاق ایران یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی  

ج اصل صورتجلسه هیات مدیره مبنی بر معرفی یکی از اعضای هیات مدیره به عنوان نماینده تشکل

د-اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه نماینده تشکل جهت حضور در مجمع.

ه- ارائه آخرین آگهی تغییرات روزنامه رسمی تشکل (تغییرات هیات مدیره)

کاندیدای عضویت در هیات مدیره می بایست دارای کارت عضویت یا بازرگانی معتبر از یکی از اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور باشند.

معاونت استانها و تشکلهای اتاق ایران

دسترسی به اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی زنجان

Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…